MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Oznámenie o uložení zásielky

20.02.2017

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Verejná vyhláška

16.02.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania pre stavbu: "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto" - verejnou vyhláškou.

Oznámenie o presunutí MZ

15.02.2017

Važení občania, týmto oznamom dáva Mestský úrad v Moldave nad Bodvou z poverenia primátora mesta na vedomie všetkým občanom mesta a poslancom Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, že plánované zasadnutie MZ, ktoré sa malo konať dňa 16. februára 2017 (štvrtok) o 09:00 hod. sa presúva na 17. februára 2017 (piatok) o 09:00 hod, ktoré sa uskutoční v priestoroch Mestského kultúrneho strediska, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou, v rokovacej sále na 1. poschodí.

Uznesenie z 28. zasadnutia MZ

14.02.2017

Uznesenie z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 13.02.2017.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

14.02.2017

Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

13.02.2017

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Uznesenie z 27. zasadnutia MZ

13.02.2017

Uznesenie z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 03.02.2017.

Pozvánka na 29. zasadnutie MZ

10.02.2017

Pozývame Vás na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 16. februára 2017 (štvrtok) o 9:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Športová hala

10.02.2017

Vybudovanie športovej haly s ihriskom o rozmere 20 x 40 m s celoročnou prevádzkou bude slúžiť tak pre školské ako aj mimoškolské aktivity mládeže a obyvateľov mesta. V zimných mesiacoch bude objekt slúžiť pre potreby korčuľovania a hokeja. V letných obdobiach jednoduchým rozpustením ľadovej plochy a bez ďalších komplikovaných úprav je možné vytvoriť z hracej plochy ihrisko pre letné športy.

Pozvánka na 28. zasadnutie MZ

09.02.2017

Pozývame Vás na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 13. februára 2017 (pondelok) o 14:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

09.02.2017

Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

06.02.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Verejná vyhláška

06.02.2017
Na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Komenského 50, Košice bolo začaté vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Moldava nad Bodvou, Rožňavská ulica, rozšírenie vodovodu a kanalizácie".

Informácia o voľnom pracovnom mieste

06.02.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu - pomocná kuchárka v školskej jedálni.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

03.02.2017

Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

03.02.2017

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.