MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť

03.06.2017
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku v areáli Pod kopcom II.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

01.06.2017
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že pre odberné miesto v meste Moldava nad Bodvou, ulica Budulovská (26-60) bude v termíne 12. júna 2017 v čase od 8:30 do 13:30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Verejná vyhláška

30.05.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Teplovodná prípojka pre nové odberné miesta v meste Moldava nad Bodvou".

Informácia o voľnom pracovnom mieste

30.05.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje tri voľné pracovné miesta na pozíciu: plavčík, vodný záchranár.

Verejná vyhláška

30.05.2017
Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Moldava nad Bodvou - ul. Budulovská - rozšírenie kanalizácie, I. etapa".

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov

29.05.2017
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer nájmu nebytových priestorov.

Oznámenie o uložení zásielky

29.05.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

29.05.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

26.05.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

26.05.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Verejná vyhláška

26.05.2017
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania, M-TEL s.r.o..

Oznámenie o odstraňovaní úniku plynu

25.05.2017
Na Hviezdoslavovej ulici č. 41, pod štátnou cestou bol monitorovaný únik plynu, ktorý sa odstraňuje. Keďže je únik na viacerých miestach, vyžaduje si to zdĺhavejšie technické riešenie. Predpokladaný termín prác je odhadovaný na 2 týždne.

Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou za rok 2016

25.05.2017
Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou za rok 2016.

Oznámenie o zrušení veterinárneho opatrenia

24.05.2017
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie zrušuje veterinárne opatrenia zo dňa 19.4.2017, ktoré boli nariadené v súvislosti so zistením a potvrdením choroby - vtáčej chrípky v malochove hydiny v obci Čečejovce.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

22.05.2017
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Uznesenie z 33. zasadnutia MZ

22.05.2017
Uznesenie z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 22.05.2017.