MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2021

Oznámenie o výberovom konaní

27.07.2021
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: člen miestnej občianskej poriadkovej služby.

Verejná vyhláška

26.07.2021
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu s názvom "Obnova bytového domu Nám. mieru 17, 18, 19, Moldava nad Bodvou".

Oznámenie o výberovom konaní

26.07.2021
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie konateľ – riaditeľ spoločnosti Sociálny podnik mesta Moldava nad Bodvou, s.r.o.

Uznesenia z 29. zasadnutia MsZ

20.07.2021
Uznesenia z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 19.07.2021.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

20.07.2021
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory a to prístrešok s obvodovým plášťom v objekte bývalého vojenského útvaru na ul. Obrancov mieru v Moldave nad Bodvou.

Pozvánka na 29. zasadnutie MsZ - Aktualizované

15.07.2021
Pozývame Vás sledovať 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 19. júla 2021 (pondelok) o 13.00 hod., v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou na poschodí.

Uznesenia z 28. zasadnutia MsZ

14.07.2021
Uznesenia z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 12.07.2021.

Verejná vyhláška

14.07.2021
Krajský pamiatkový úrad Košice vydáva na základe súčasného stupňa poznania kultúrno-historických hodnôt pamiatkového územia toto rozhodnutie.

Oznámenie o výberových konaniach

06.07.2021
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozície: referent odpadového hospodárstva a mzdový účtovník/mzdová účtovníčka.

Oznámenie o výberovom konaní

06.07.2021
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej umeleckej školy, Hlavná 67 v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie o výberových konaniach

06.07.2021
Mesto Moldava nad Bodvou výberové konanie na pozície: pedagogický asistent v materskej škole a učiteľ materskej školy.

Pozvánka na 28. zasadnutie MsZ

02.07.2021
Pozývame Vás sledovať 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 12. júla 2021 (pondelok) o 14.00 hod., v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou na poschodí.

Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta

30.06.2021
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta.

Verejná vyhláška

28.06.2021
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: Karol Horváth

Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta

28.06.2021
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta.

Oznámenie o výberovom konaní

21.06.2021
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: pomocný pracovník.

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu