MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2021

Oznámenie o výberovom konaní

22.01.2021
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej umeleckej školy, Hlavná 67 v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie o výberovom konaní

15.01.2021
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej umeleckej školy, Hlavná 67 v Moldave nad Bodvou.

Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 58

05.01.2021
Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 58 o územnom pláne sídelného utvaru Moldava nad Bodvou (ÚPN SÚ).

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021

01.01.2021
Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021