MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Začalo sa s búraním bloku C1 na Bartalosovej ulici

10.05.2019 13:23
Na celý priestor okolo Inkubátorového domu (ulice Nová a Bartalosova) sa pripravuje urbanistická štúdia, kde by malo vzniknúť tzv. mimocentrálne námestie. Štúdia sa už spracováva a do konca septembra by mala byť hotová aj s regulatívami. V uvedenom priestore by malo vzniknúť  okrem iného aj cca. 150 nových bytov, trhovisko a ďalšia občianska vybavenosť.
"Štúdia je doležitá nielen preto, aby sme vedeli kde čo umiestniť a ako to bude vyzerať, ale aj preto, aby stavby, cesty, chodníky, parkovanie a verejné plochy boli naplánované vo vzájomnej previazanosti a plnili svoj účel. Ked hovoríme, že sme zelené mesto, tak aj toto treba naplniť konkrétnym obsahom a riadiť sa tým pri plánovaní takýchto veľkých celkov, nielen sa oháňať sľubmi, ale aj ich postupne napĺňať. Pre mňa je podstatné, aby sa s týmito plánmi stotožnili aj poslanci, aj obyvatelia mesta a aby sa tam ľudia cítili dobre" povedal primátor mesta Slavomír Borovský.
Súčasťou tejto štúdie sú aj bloky C1 a C2 na Bartalosovej ulici, ktoré sú v dezolátnom technickom stave a bývanie v nich nespĺňa normy. Na budovy bol vypracovaný nezávislý statický posudok a žiadna z nich nespĺňa požadované parametre. V obzvlášť kritickom stave bola budova C1, z ktorej opadávali balkóny a svojvoľným vybúraním priečok vtedajšími nájomníkmi jej hrozilo zrútenie. Pripravuje sa aj zbúranie a vysťahovanie ďalšej budovy C2.
Budova C1 je vyprázdená už dávno (v roku 2017) avšak až na súčasné zastupiteľstvo na svojom 3. zasadnutí odsúhlasilo jej zbúranie. Žiadny z nájomníkov nebol vysťahovaný tak, aby nemal zabezpečené náhradné bývanie. Ich celkový počet bol 101 v 8 bytoch.
V týchto dňoch (začiatkom mája) bola stavba odovzdaná firme, ktorá vzišla z verejného obstarávania a má ju do konca júna 2019 zbúrať za sumu 52.754 €.
Mesto eviduje aj ďalšie takéto budovy, ktoré by postupnou revitalizáciou mali zmeniť účel svojho využitia a prispieť tak k budovaniu moderného mesta v blízkosti Košíc.