MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Voľba riaditeľa ZŠ na Severnej ulici

10.10.2017 16:24
Po 39 rokoch pedagogickej praxe do starobného dôchodku odišla dlhoročná riaditeľka Základnej školy na Severnej ulici Helena Dubinská. Funkciu zastupujúcej riaditeľky prevzala zástupkyňa riaditeľky Gabriela Janičová, ktorú nahradila Renáta Ovseníková. Ide však len o dočasnú funkciu, kým nedôjde k voľbe nového riaditeľa základnej školy.
 
31. augustom sa skončila éra Základnej školy na Severnej ulici pod vedením Heleny Dubinskej. Dočasným vedením školy poveril primátor mesta Slavomír Borovský štatutárneho zástupcu riaditeľa, Gabrielu Janičovú do voľby nového riaditeľa. 20. septembra sa však funkcie poverenej riaditeľky vzdala.
Mesto vypísalo výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy na Severnej ulici. Záujemcovia o pozíciu sa môžu uchádzať do 16. októbra. Úspešný kandidát musí získať viac ako polovicu hlasov uznášaniaschopnej Rady školy. Na spoločnej porade, kde sa zišlo vedenie mesta a základných škôl v pôsobnosti samosprávy, sa diskutovalo o hospodárení Základnej školy na Severnej ulici, o voľbe riaditeľa, o zabezpečení finančných zdrojov do konca roka a o finančnom a majetkovom audite na škole.
Výzvy, ktoré stoja pred novým riaditeľom Základnej školy na Severnej ulici by mali škole priniesť výsledky nielen vo vzdelávaní a výchove žiakov, ale aj v oblasti načrtnutých projektov. Predpokladaný termín na voľbu riaditeľa školy je 24. október, už vtedy by sme mali vedieť, kto bude zodpovedný za chod tejto vzdelávacej inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.