MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Viete čo robí Vaše dieťa? - poobhliadnutie za výstavou

16.09.2020 11:17
Apel, ktorý stále viac a viac zaznieva z úst verejnosti a odborníkov sa stal aj názvom „odloženej“ výstavy, ktorá bola už od marca inštalovaná v Inkubátorovom dome, avšak kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu si ju žiaci 8. a 9. ročníkov moldavských škôl mohli pozrieť až teraz od 8. do 14. septembra 2020.
Vystavené obrazy boli tvorbou žiakov škôl umeleckého priemyslu v Bratislave, Ružomberku a Košiciach a ich umeleckej reflexie na nebezpečenstvá, ktoré súčasná doba prináša.
Z ich prác je zrejmé, že niektorí si pod názvom predstavovali fyzické násilie zo strany rodičov, iní sexuálne zneužívanie, kyberšikanu, negatívne vplyvy pôsobiace zo strany sociálnych sietí ale aj iné nástrahy súčasnej reality.
Výstavu dopĺňali aj krátke filmové dokumenty - skutočné príbehy s touto problematikou, ktoré sa mali na výstave premietať, avšak kvôli spomínaným obmedzeniam ich organizátori poskytli priamo školám pre využitie v rámci vyučovacieho procesu.
Výstava bola súčasťou komunikačnej kampane Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a organizoval ju odbor školstva Mestského úradu v spolupráci s koordinátormi ochrany detí pred násilím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice.
Počas týždňa ju videlo 200 žiakov.
 
-jk-
Zdroj: Mgr. Taťjana Volková - vedúca odboru školstva MsÚ
Foto: Mgr. Martin Tökézsky - spoločný školský úrad