MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Úprava lesného porastu pri "serpentínke"

15.08.2019 10:23
V uplynulom týždni uskutočnili pracovníci Správy mestskej zelene odborné úpravy v lese pri serpentínke, ktorí túto časť lesného porastu prečistili a presvetlili. Les bol vyčistený od kríkov a náletových drevín, ktoré sa zrezali na požadovanú úroveň, aby mohlo dôjsť k ich prirodzenému zmladeniu prípadne k zmladeniu lesného porastu zo semien tam rastúcich stromov - borovíc. Tieto úpravy sa realizujú pod gesciou odborného lesného hospodára Ing. Gejzu Kesziho v súlade s lesným zákonom a ich cieľom nie je odstránenie, ale len zrezanie krovín ako prípravná fáza na prirodzené zmladenie porastu pôvodnými drevinami. Zrezaním kríkov sa zachová ich hlavná funkcia a to zadržiavanie stekajúcej vody a zeminy zo svahu v okolí serpentínky.
Pri tomto čistení sa skultivoval nielen lesný porast, ale aj okolie a súčasne s týmito úpravami sa zrealizoval aj náter zábradlia.
Zároveň sa zvýšila prehľadnosť a bezpečnosť na tomto frekventovanom prístupovom chodníku, kde sa v poslednej dobe množili sťažnosti na vandalizmus a výtržníctvo.