MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Ulica Krátka pri MŠ dostane novú cestu, chodník a pribudnú aj parkovacie miesta

30.04.2019 16:09
V polovici apríla sa začalo s prípravnými stavebnými prácami, sondami a následne aj s realizáciou rekonštrukcie cestnej komunikácie a chodníka na ulici Krátka a výstavbou parkoviska v medziblokovom priestore.
Primárnym riešením absencie akýchkoľvek peších komunikácií na ulici Krátkej je návrh novobudovaného chodníka, ktorý sa napojí na chodník na ulici Československej armády a bude ukončený napojením sa na ulicu Bartalosova, jeho šírka bude 1,5 metra. Chodník pokračuje do vnútrobloku na vjazde aj výjazde na ulicu Krátka.
Prístupová cesta je navrhnutá ako jednoprúdová jednosmerná šírky 3 m v smere od ulice Krátkej, bude prebiehať pred bytovým domom a ukončí sa napojením na ulicu Krátku. Z prístupovej cesty sú severne navrhnuté nové parkovacie miesta so šikmým státím v počte 13 státí.
Navrhované riešenie umožní bezpečný prejazd a aj  parkovanie nielen pre obyvateľov tejto frekventovanej ulice, ale aj väčšiu bezpečnosť pre rodičov a detí navštevujúcich materské školy.