MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Škôlkarský slávik

07.06.2017 16:58
Dňa 6.6 2017 od 9:30 hod. MŠ Hviezdoslavova v spolupráci so ZUŠ v Moldave nad Bodvou organizovala v koncertnej sále ZUŠ okresnú prehliadku v speve ľudových piesní detí predškolského veku pod názvom: „Škôlkarský slávik“. Tejto detskej súťaže sa zúčastnilo 15 detí z 8 materských škôl. Zaspievať prišli deti z MŠ na ulici Hviezdoslavovej, Krátkej, deti z ulice ČSA s VJM, Poproča, Medzeva, Mokraniec, Turne nad Bodvou a Malej Idy. Putovný slávik putoval do MŠ Medzev a slávikom sa stal Lukáš Kaleta z MŠ Medzev. Ďakujeme detičkám, pani učiteľkám, spoluorganizátorom a tešíme sa na ďalšie stretnutie a spoluprácu.
-VL-