MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Škôlkársky slávik 2018

08.06.2018 10:12
Dňa 6.6 2018 od 9.00 hod. MŠ Hviezdoslavova v spolupráci so ZUŠ v Moldave n/B organizovala v koncertnej sále ZUŠ okresnú prehliadku v speve ľudových piesní detí predškolského veku pod názvom: „Škôlkársky slávik“. Tejto detskej súťaže sa zúčastnilo 15 detí z 10 materských škôl. Zaspievať prišli deti z Hviezdoslavovej, Krátkej, Severnej, z Poproča, z Jasova, z Budulova, z Medzeva, z Mokraniec, z Turne n/B a Malej Idy. Putovný slávik poputoval do MŠ Poproča a slávikom sa stala malá škôlkárska speváčka z tejto školy.
Sponzorsky prispela MŠ Hviezdoslavova pečením perníkov, surovinami na prípravu obložených chlebíčkov a organizačnou prípravou, taškami pre deti, v ktorých bola omaľovánka a hračka. ZUŠ Moldava n/B nám dala diplomy a fotky z vystúpenia pre každého speváka. Deti z výtvarného odboru nám vyrobili slávika, ktorého si odniesla víťazka.
Prehliadka prebiehala v speve povinnej piesni Prší, prší a potom nasledoval vlastný výber skladby. Porota v zložení - Katarína Kissová, Taťjana Volková a Martin Tökészky spevákov rozdelila do strieborného a zlatého pásma. Ocenené boli všetky deti. Na úvod nám prišli zaspievať deti zo ZŠ ČSA. Školy získali ďakovný list za účasť.
Ďakujeme detičkám, pani učiteľkám, spoluorganizátorom a my sa už teraz tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.
Veľká vďaka spolupráci ZUŠ a ŠJ a kolektívu MŠ Hviezdoslavova.

Mgr. Viera Lukácsová - organizátor prehliadky