MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Separácia odpadu v roku 2021

12.01.2021 12:04
Zvoz separovaného odpadu v našom meste realizuje spoločnosť KOSIT, ktorá vydala nový kalendár na rok 2021. Ten je zverejnený na webovej stránke https://www.moldava.sk/sk/obcan/ciste-mesto/
Kalendár je odlišný pre rodinné domy, kde sa uskutočňuje vrecový zber a iný pre podzemné kontajnery a 1100 litrové kontajnery na separovaný odpad.
V rodinných domoch sa zber plastov realizuje 1x mesačne, každú prvú sobotu v mesiaci. Sklo sa zbiera raz za 4 mesiace (t.j. 3x ročne) a to poslednú sobotu v mesiacoch apríl, august a december. Papier raz za 3 mesiace (t.j. 4x ročne) prevažne tiež v poslednú sobotu v mesiacoch máj, august a december s výnimkou mesiaca marec, kedy bude vývoz papiera už 13. marca.
V podzemných kontajneroch sa plasty vyvážajú 2x mesačne a to každú druhú a štvrtú sobotu v mesiaci a sklo každú prvú sobotu v každom mesiaci.
Vývoz v 1100 litrových nádobách sa uskutočňuje každú sobotu s tým, že sa strieda vývoz komodít v menej pravidelných intervaloch: 2x mesačne plasty a 1x mesačne sklo a 1 až 2x mesačne papier.
Prosíme občanov aby používali nádoby len na to, na čo sú určené a v maximálnej možne miere minimalizovali objem najmä plastov (stláčaním fliaš) a papiera - zložením alebo narezaním kartónov.
Zároveň prosíme občanov, aby si kalendáre vývozu pozreli alebo stiahli z webovej stánky a v čase núdzového stavu a epidemiologických opatrení nenavštevovali kvôli tlačenej verzii kalendára úrad.