MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Revitalizácia verejného priestranstva pri cintoríne

26.10.2017 13:10
Pri cintoríne pred Domom smútku vznikol menší park. Počas minulého týždňa tam prebiehali práce, pri ktorých sa z betónového miesta stalo miesto na odpočinok plné kvetov, stromov a zelene. Nový park vznikol vďaka krajinnému architektovi Jakubovi Vagaskému, ktorý je autorom revitalizovaného verejného priestranstva na Školskej ulici.
Dom smútku v nás síce nevyvoláva práve tie najlepšie pocity, ale určite nás poteší, ak bude aspoň okolie krajšie. Uplynulý týždeň prešlo celé betónové miesto veľkou revitalizáciou. Bolo potrebné zbaviť sa betónových častí pomocou ťažkých mechanizmov, aby sa mohlo začať pracovať a vysádzať.
Má to byť pokojné miesto, ktoré je jemne tónované do červena. Vysadil sa veľký záhon ruží. Ruže sa spájajú s láskou, ale aj bolesťou a vďaka ich ľahko opadávajúcim lupeňom aj so smrťou. Pre dekoratívne vlastnosti sú zasadené červené čerešne, ktoré majú po celý rok listy sfarbené do červena. Previslé červené buky v dáždnikovitom alebo vo vyššom padavom tvare dotvárajú pietnu atmosféru. Zopár rastlín, stromov i zelene a hneď vyzerá doteraz prázdna plocha živšie a sviežejšie. Práve takýto park vytvára aj zo smutného a spomienkového miesta niečo krajšie, kde môže človek prísť aj na pozitívne myšlienky pri pohľade na pekné prostredie.
Naše mesto touto revitalizáciou vytvorilo už druhý park na oddych, ktoré je plné zelene. Počas Sviatku všetkých svätých a Dňa zosnulých sa už budeme prechádzať vynoveným verejným priestranstvom. Informácie o čase otváracích hodín cintorína a možnosti vynášania odpadu na jeho priestranstve nám poskytol odbor správy cintorína, mestskej zelene a domu smútku. Verejný cintorín v Moldave nad Bodvou bude počas sviatkov od 30. októbra do 3. novembra otvorený od 7:00 do 22:00. Je tam zakázaný vjazd motorových vozidiel, vypaľovanie trávy, vodenie psov. Kontajnery sú rozmiestnené na troch stanovištiach. Vývoz je zabezpečený dvakrát týždenne, každý utorok a piatok. Mestský úrad v Moldave nad Bodvou žiada občanov, ktorí nemajú uzavreté nájomné zmluvy na hrobové miesta, nech tak vykonajú na Mestskom úrade, Bartalosova 16 na prízemí v kancelárii č. 5.