MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Rekonštrukcia chodníka v areáli ZŠ ČSA

24.04.2019 9:32
S jarným počasím sa po čistení mesta začalo s postupnými rekonštrukciami chodníkov. Po vysúťažení dodávateľa v polovici apríla 2019 začal Mestský úrad s rekonštrukciou chodníka v areáli Základnej školy na ulici ČSA, kadiaľ denne prejdú stovky detí. Jeho stav bol už mimoriadne nevyhovujúci a rekonštrukcia naliehavá, veď bol postavený v roku 1973 a odvtedy nebol rekonštruovaný. Dĺžka nového chodníka bude 177 metrov, šírka od 2,5 do 4 metrov a celkovo bude zrekonštruovaných 738,50 m2. Na konci chodníka sa vybuduje asfaltová plocha s rozmermi 17 x 12 metrov, ktorá môže slúžiť aj na nevyhnutné zaparkovanie. O ďalších realizovaných opravách chodníkov v iných lokalitách Vás budeme priebežne informovať.