MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Pri poliklinike pribudne 50 parkovacích miest

31.10.2019 9:09
Od štvrtka 24. októbra sa začalo so zemnými prácami a s výstavou parkoviska na ulici ČSA v areáli polikliniky.
"Výstavba parkoviska sa realizuje v súlade s územným plánom a s parkovacou politikou mesta, kde sa postupne monitorujú plochy s najväčšou koncentráciou zaparkovaných áut a následne sa každoročne postupne realizuje výstavba parkovísk. K výberu práve tejto plochy došlo jednak z dôvodu narastajúcej koncentrácie áut, nakoľko v blízkosti tejto lokality sa nachádza poliklinika, úrad práce a školy a škôlky. Ďalšou skutočnosťou, ktorá urýchlila výber práve tejto lokality je výstavba  cirkevného školského centra za poliklinikou a zvýšená intenzita dopravy z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác", zdôvodňuje primátor mesta Slavomír Borovský.   
Jedná sa o úplne nové parkovisko, kde by malo pribudnúť 50 nových parkovacích státí. Celkové náklady sú cca 124.000 € a budú hradené z úveru, ktorý si mesto aj na tento účel vzalo.
Prípravné práce trvali trochu dlhšie a boli trochu zložitejšie, pretože pri výstavbe sa uprednostnilo ekologické riešenie, kde sa voda zo spevnených plôch parkoviska neodvádza do kanalizácie, ale odvádza sa akumulačnej nádrže a odtiaľ očistená prejde do vsakovacieho objektu a preto k stavebnému povoleniu bolo potrebné uskutočniť aj hydrogeologický výskum. Týmto "zeleným" riešením nedochádza k nadmernému vysušovaniu krajiny a udržiavala sa mikroklíma v danej lokalite. Napriek tomu výstavba by sa mala ukončiť do konca tohto roka.
Aj keď ide o oplotený areál, parkovisko sa bude stavať na mestskom pozemku a bude určené pre verejnosť.
O tom či parkovisko bude alebo nebude spoplatnené sa ešte nerozhodlo a po dôkladnom zvážení všetkých riešení týkajúcich sa parkovania v meste o tom rozhodnú poslanci.
V roku 2017 boli takto vystavané parkoviská s kapacitou 26 státí na ulici Severnej za 55.000 € vrátane sadových úprav a v októbri tohto roku sa odovzdala nová príjazdová cesta a parkovisko pre 13 áut v medzibloku ulice Krátkej za 83.000 € - taktiež v blízkosti úradu, škôlky a školy.

-jk-