MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Predseda KSK navštívil Moldavu

25.04.2018 10:34
Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, v rámci pracovných výjazdov do jednotlivých miest kraja navštívil v utorok 17. apríla Moldavu. Cieľom jeho návštevy bolo spoznať najmä ľudí, ktorí sú v riadiacich funkciách inštitúcií patriacich do pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Oficiálna návšteva predsedu KSK Rastislava Trnku sa začala stretnutím s primátorom Slavomírom Borovským a prednostkou Mestského úradu Klárou Vranaiovou v sobášnej sieni Mestského úradu. Témou ich rozhovoru bol život v meste, budova bývalej detskej nemocnice a parkovisko pri poliklinike ako aj mnoho iných súvislostí. Po tomto stretnutí predseda kraja navštívil Strednú odbornú školu, ktorej zriaďovateľom je práve KSK. Porozprával sa s riaditeľom Istvánom Štefanom a prezrel si priestory školy. Zaujímal sa o počty žiakov, podmienky výučby a úspechy školy. Zavítal aj do dielní Strednej odbornej školy. Jeho nasledujúcou zastávkou bolo Gymnázium Štefana Moysesa, kde mu školu predstavila zástupkyňa riaditeľky Csilla Nagyová. Spoločne s vedením škôl diskutoval o problémoch, s ktorými školy "zápasia". Následne sa v priestoroch Mestského úradu uskutočnila diskusia s poslancami mestského zastupiteľstva. Predseda KSK sa zaujímal o problémy, ktoré najviac trápia Moldavu. S primátorom mesta Slavomírom Borovským a s poslancami sa následne presunul do areálu bývalého Vojenského opravárenského podniku, pričom otázka znela - "čo ďalej s týmto areálom?"
Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka chce s mestom Moldava spolupracovať aj v rámci Rady starostov ako poradného orgánu. Záver návštevy patril starostom zo Združenia miest a obcí údolia Bodvy, kde okrem iných tém rokovali aj o súčasnom stave ciest, cyklotrás a o pláne ich ďalšieho rozvoja. Pred odchodom ešte stihol krátku zastávku v Múzeu vín a v Kultúrnom centre údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré taktiež spadá pod Košický samosprávny kraj.