MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Pracovné stretnutie poslancov

19.04.2018 14:03
V stredu 11. apríla sa v zasadačke Inkubátorového domu uskutočnila pracovná porada poslancov Mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta Slavomír Borovský pozval na pracovné stretnutie s poslancami zástupcu firmy Archiro – Roberta Podrackého a Ladislava Sabadoša - stavebný dozor, aby odôvodnili vzniknuté stavebné práce naviac na projekte Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV vo výške viac ako 27 tisíc eur. Stavebný dozor potvrdil, že všetky práce boli skontrolované a sú v súlade so zmluvou. Keďže firma Archiro trvá na zaplatení prác naviac, primátor mesta Slavomír Borovský v závere diskusie navrhol, aby vystavila faktúru, ktorú MsÚ predloží na schválenie mestskému zastupiteľstvu. V ďalšej časti pracovného stretnutia sa diskutovalo o žiadosti Správy štátnych hmotných rezerv o prevod nehnuteľného majetku – areálu bývalého Vojenského opravárenského podniku. Cieľom je vytvoriť organizačnú zložku – vybudovať nový závod a vytvoriť tak približne 50 nových pracovných miest. Zástupcovia Správy štátnych hmotných rezerv sa oboznámili s možnosťami, ktoré areál ponúka ako aj s prípadnými nákladmi na jeho správu. Mestský úrad budú informovať o svojom prípadnom ďalšom kroku. Témou sa ešte bude zaoberať mestské zastupiteľstvo na svojom najbližšom rokovaní.