MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Poslanci dali zelenú športu: v Moldave bude nová multifunkčná hala aj atletická dráha

07.09.2020 13:00
Koncom augusta a začiatkom septembra sa po opatrnom lete naplno rozbehol aj život samosprávy. Zasadala mestská rada, komisie mestského zastupiteľstva a aj samotné zasadnutie mestského zastupiteľstva 27. augusta 2020 prerokovalo množstvo závažných bodov a rozvojových projektov.
Najvážnejším bodom, ktoré tieto samosprávne orgány prejednávali bol výpadok príjmov spôsobený opatreniami proti šíreniu pandémie COVID-19, s ktorými sa mesto musí vyrovnať rôznymi opatreniami. Poslanci schválili zámer požiadať Ministerstvo financií o návratnú finančnú pomoc vo výške 258 000 €, z ktorej budú vykryté kapitálové aj bežné výdavky na vybudovanie bezbariérovej rampy od mosta smerom k Inkubátoru, odvodnenie ulice SNP, vybudovanie sociálnych zariadení v K5 a rekonštrukcia cesty Sv. Rócha. Návratnú finančnú pomoc si mesto vezme na dofinancovanie projektu multifunkčnej športovej haly, kde už minulý rok získalo dotáciu 750 000 € avšak celkové náklady sú vo výške 1 900 000 € a preto si mesto vezme pôžičku 1 150 000 € na realizáciu tohto zámeru. Obsiahla diskusia sa viedla aj okolo výstavby atletickej dráhy. Poslanci po prerušenom rokovaní a dôkladnom posúdení alternatív nakoniec vybrali ako najvhodnejší pre tento zámer areál školy na ulici ČSA. Zastupiteľstvo sa opäť zaoberalo aj projektom prestupného bývania pred začatím verejného obstarávania na stavebné práce, schválilo spolufinancovanie cezhraničného projektu Modrotlač - džínsovina monarchie, schválilo žiadosť na podanie projektu na vypracovanie účelových energetických auditov ako aj podanie projektu na realizáciu vodozádržných opatrení, ktorého zámer schválili už na predošlom rokovaní.
Zastupiteľstvo prejednalo okrem obligátnych bodov aj záverečný účet, výsledky inventarizácie, zmenu rozpočtu a výročné správy neziskových organizácii Zachraňujme životy a Voda a život.

-jk-

 


 

 

 

 Vyzvi srdce k pohybu