MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Poľovníctvo - aktívna ochrana prírody

02.06.2017 10:30
Z príležitosti Dňa Zeme už bezmála celé polstoročie sa konajú každoročne rôzne podujatia po celom svete, ktoré upriamujú pozornosť poslucháčov (verejnosť) na ochranu životného prostredia.
PZ Sokol Dvorníky - Včeláre v spolupráci s kolektívom Mestskej knižnice v Moldave nad Bodvou koncom apríla práve pri tejto príležitosti už štvrtý raz uskutočnil prednášky na tému "Poľovníctvo - aktívna ochrana prírody". Prednášok v slovenskom i maďarskom jazyku sa zúčastnili žiaci zo ZŠ ČSA, ZŠ Severná a z Cirkevnej ZŠ spolu s pedagogickými pracovníčkami. Zo života poľovníkov v PR Hradisko pri Zádielskej tiesňave, kde sa loví hlavne jelenia, srnčia a diviačia zver, nerobil problém prednášateľovi upútať pozornosť mládeže názornými príkladmi z chovu a lovu zveri, z ich ochrany, z tradície a histórie poľovníctva a zážitkami podľa jednotlivých ročných období. Zvlášť pútavá bola i malá negatívna vsuvka v prednáške o dramatických dopravných nehodách, ktorých je v PR viac než dosť, pretože vedie ním železničná trať i cestná komunikácia I. triedy. Spestrením témy boli "hmatateľne" vystavené preparáty, zbierky, optické vybavenia, nože, pomôcky a ďalšie materiály s poľovníckym motívom.
Konrád Viszlay
Tajomník PZ Sokol