MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Pitná voda v osade

25.01.2018 13:30
Nie všetci obyvatelia osady na Budulovskej ulici majú prístup k pitnej vode, a to z dôvodu, že sa stali neplatičmi. Vodárne ich od vodovodu odpojili pred tromi rokmi. Vďaka úspešnému projektu bude problém s pitnou vodou v osade vyriešený prostredníctvom čipových kariet s kreditmi.
Odstávka vody sa týkala dvoch bytoviek, v ktorých žije asi 210 obyvateľov. Prístup k pitnej vode taktiež nemajú obyvatelia žijúci v svojpomocne postavených chatrčiach v rómskej osade, čiže celkový počet osôb bez prístupu k pitnej vode je 710 ľudí, čiže 66 rodín. V máji 2015 dosiahli podlžnosti v celkovej sume 30 tisíc eur, čo už bol neúnosný stav. Pitnú vodu dlžníkom od tejto doby zabezpečovalo mesto, dávali im ju susedia alebo ju čerpali z rieky Bodva. Problém sa mesto rozhodlo vyriešiť spoplatnením pitnej vody. Pomocou nabíjacích čipových kariet si za vodu onedlho zaplatia a bude im dodaná v množstve, akú potrebujú. Mestu sa podarilo získať prostriedky na realizáciu výdajného stojana a na realizáciu spevnenej plochy, na ktorej bude samotný stojan umiestnený.
Projekt bude realizovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom vnútra SR na základe výzvy Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd, do ktorej sa mesto Moldava nad Bodvou zapojilo v priebehu roka 2017. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške približne 11 700 eur. Samotný projekt bude realizovaný v letných mesiacoch v roku 2018 po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác a dodávateľa výdajného stojana.