MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Pekná maďarská reč

15.02.2018 7:52
Okresný úrad Košice, Odbor školstva, poveril aj v tomto roku Centrum voľného času CVrČek zorganizovaním okresného kola súťaže Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd. Všetci zúčastnení, pedagógovia, porota aj súťažiaci si organizáciu a priebeh súťaže veľmi pochvaľovali a tak veríme, že sa do nášho CVrČka a nášho mesta vždy radi vrátia.
MT