MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Odovzdanie staveniska na výstavbu Multifunkčnej haly

27.05.2021 14:36
Tento týždeň v utorok (25.5.2021) sa na mestskom úrade stretli zástupcovia mesta so zhotoviteľom stavby a ďalšími zainteresovanými dodávateľmi multifunkčnej haly, aby si konkretizovali podmienky zmluvy a realizáciu diela.
Rekapitulujeme posledné kroky:
Verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou viac než 1,5 milióna € bolo ukončené a cenové ponuky predložilo osem uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk sa víťazom stala spoločnosť MBC so sídlom v Uzovských Pekľanoch, ktorá predložila ponuku vo výške 1 390 991 €. Toto stavebné konzorcium je na trhu cca 15 rokov, realizovalo viacero obchodných a bytových komplexov, naposledy rekonštrukciu „starého PRIORu„ v Košiciach na Hlavnej ulici. Zmluva s ňou bola podpísaná 17. mája, odovzdanie staveniska sa uskutočnilo 25. mája 2021 a stavba má byť podľa zmluvy dokončená do 16 mesiacov.
Stavba o rozlohe 1 180 m2 vyrastie za nákupným centrom PRIMMA. Vstup do budovy pre verejnosť bude situovaný zo západnej strany naľavo od cesty k futbalovému štadiónu, vstup pre obsluhu z východnej strany napravo od cesty na kúpalisko. Konštrukčne sa jedná o monolitickú železobetónovú konštrukciu, kde nosnú strešnú konštrukciu zabezpečujú oceľové väzníky.
Na stretnutí si prítomní detailne prešli realizáciu stavby a tiež si pozreli priestranstvo, kde má stavba vyrásť. Spolu so stavebným dozorom a autorským dohľadom riešili pripojenie na vodu a elektrinu a zvažovali najlepšie podmienky na dopravný prístup tak, aby sa čo najmenej obmedzovala prevádzka v okolitých budovách a čo najmenej poškodzovala prístupová cestná komunikácia. Stavba bude šetrná k životnému prostrediu a nezasahuje do okolitej zelene - stromy zostanú zachované.
Samotný objekt je koncipovaný tak, aby nenarúšal okolitý charakter, ale zároveň bol jeho jasným akcentom. Časť haly bude zapustená pod úroveň terénu, čo umožňuje bezbariérový prístup a zároveň sa výškou prispôsobuje budovám v okolí. Zázemie pre športovcov je oddelené od verejne prístupných priestorov, no zároveň vytvára kompaktný celok použiteľný na rôzne kultúrne akcie.