MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oceňovanie úspešných žiakov 2018

13.06.2018 9:42
Mesto opäť nezabudlo na najlepších študentov Moldavy a ocenilo ich šikovnosť a snahu na slávnostnom podujatí, ktoré 5. júna usporiadalo Mestské kultúrne stredisko.
Buď tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete. Gándhího citát nielenže pochopili, ale podľa neho aj konajú najúspešnejší reprezentanti moldavských škôl, ktorí sa zišli vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. Program otvorili žiaci Základnej umeleckej školy zo zoskupenia Zuškári s divadelným predstavením o Danke a Janke.
Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová vyslovila žiakom a študentom poďakovanie za ich prácu počas celého školského roka. Ocenenia získali žiaci a študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za úspechy v medzinárodných predmetových olympiádach, za športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity ako aj za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu. Ocenených bolo 26 jednotlivcov a dva kolektívy spolu s 34-mi žiakmi zo všetkých škôl na území mesta. Na slávnostnom oceňovaní odznela ich charakteristika po ktorej si z rúk primátora mesta Slavomíra Borovského a prednostky Mestského úradu Kláry Vranaiovej prevzali ocenenia.
Poďakovanie zaznelo aj z úst primátora mesta Slavomíra Borovského, ktorí zároveň doplnil, že je na všetkých úspešných žiakov veľmi hrdý. Záznam zo slávnostného oceňovania žiakov a študentov si môžete pozrieť v plnom rozsahu vo vysielaní mestskej televízie a na webovom portáli mesta Moldava.