MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Ocenení učitelia a školskí zamestnanci

03.04.2018 13:56
Deň učiteľov sme si symbolicky pripomenuli 28. marca slávnostným ocenením učiteľov a ďalších školských zamestnancov. Z rúk primátora mesta JUDr. Ing. Slavomíra Borovského si ocenenie za dlhoročnú príkladnú prácu, za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a za činnosť v prospech rozvoja a reprezentácie moldavského školstva prevzalo 16 učiteľov a nepedagogických zamestnancov škôl. Prostredníctvom ocenených smeruje uznanie a veľká vďaka ku všetkým zamestnancom moldavského školstva. Mesto Moldava nad Bodvou si váži ich prácu bez rozdielu. Pri príležitosti Dňa učiteľov im želáme veľa energie, optimizmu a úspechov v profesijnom i osobnom živote.

Ocenení