MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Obyvatelia z Debraďskej ulice začali s čistením nábrežia Bodvy

05.09.2019 10:54
Koncom prázdnin nám do rubriky Odkaz pre starostu prišiel rozhorčený odkaz od obyvateľa zo Severnej ulice aj s fotografiami, ktoré dokumentovali vyčínanie detí z Debraďskej ulice, ktoré za pár minút porozhadzovali odpad na náprotivom brehu Bodvy.
Podnet sme postúpili oddeleniu MsÚ Správe mestskej zelene, ktorá zabezpečuje čistenie verejných priestranstiev. Vedenie mesta však navrhlo riešenie, ktoré je síce zdĺhavejšie, ale spravodlivejšie a dúfame, že bude mať aj výchovný efekt. Požiadali sme Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Košice-okolie, či by nám nevedel poradiť a vypomôcť ako do čistenia zainteresovať tých, ktorí neporiadok spôsobili - t.j. prevažne obyvateľov z ulice Debraďskej a Janka Kráľa. ÚPSVAR Košice-okolie nám prisľúbil pomoc pri čistení a odstraňovaní čiernych skládok z ustanovenia Zákona o hmotnej núdzi § 10, podľa ktorého občan, ktorý poberá túto dávku je povinný odpracovať 32 hodín mesačne pri verejnoprospešných prácach.
V týchto dňoch sa už za asistencie koordinátorky tohto projektu a technickej pomoci pracovníkov Správy mestskej zelene začalo s postupným čistením priestranstiev na brehoch Bodvy. Pokiaľ to počasie dovolí v prácach sa bude aj naďalej pokračovať.

-jk-