MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Nový náčelník mestskej polície si prevzal menovací dekrét

06.11.2020 10:23
Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (22.10.2020) prebehla voľba nového náčelníka mestskej polície, ktorým sa stal Michal Gamráth.
Michal Gamráth vyšiel víťazne z výberového konania, kde sa prihlásili traja uchádzači, avšak dvaja z nich nespĺňali kritéria. Výberové konanie prebehlo 24. septembra a päťčlenná komisia vrátane návrhu primátora odporučila poslaneckému zboru menovať do funkcie Michala Gamrátha. Poslanci si ešte pred zvolením vypočuli z jeho úst Koncepciu rozvoja mestskej polície a položili mu niekoľko otázok a návrhov na zlepšenie práce polície. Následne prebehla voľba, v ktorej bol zvolený do funkcie jednohlasne.
Michal Gamráth má v policajnom zbore odrobených 33 rokov. Do mestskej polície v Moldave nad Bodvou nastúpil v roku 2016 na pozíciu zástupcu a po odvolaní náčelníka Jozefa Gráca v novembri 2019 bol poverený riadením až doteraz.
Pri výkone svojej funkcie sa chce sústrediť najmä na prevenciu a má v úmysle čo najviac predchádzať trestnej a priestupkovej činnosti. Zvýšenú pozornosť chce venovať doprave, pretože na tomto úseku je tiež zvýšené množstvo priestupkov. Má v úmysle modernizovať kamerový systém a zabezpečiť kamery najmä na vstupoch do mesta a v problémových lokalitách. Medzi novinkami, ktoré sa zavedú v dohľadnej dobe je aj nákup mobilného platobného terminálu pre policajtov, aby bola možnosť platiť priestupky platobnou kartou.
Jeho pracovným krédom je vykonávať prácu v mestskej polícii tak, aby s ňou boli občania maximálne spokojní.