MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Návrat detí a žiakov do škôl po vianočných prázdninách

08.01.2021 11:54
Od 11. januára 2021 prevádzka materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou ostáva prerušená. Rozhodol o tom zriaďovateľ v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva SR. Otvorenie MS v štandardnom režime od 18.1.2021 je viazané na splnenie podmienky pretestovania všetkých zamestnancov školy a na vývoj epidemiologickej situácie v okrese. Aktuálne informácie k obnoveniu prevádzky MŠ je potrebné sledovať na stránke mesta a MŠ.
Všetky základné školy na oboch stupňoch od 11.1.2021 budú pokračovať dištančným spôsobom výučby, v prevádzke nie je školský klub detí ani školská jedáleň.
Po ukončení lockdownu od 25. januára v zmysle usmernení Rezortu školstva plánujeme otvoriť v štandardnom režime materské i základné školy.
Prechod na prezenčnú formu vzdelávania je podmienený pretestovaním zamestnancov škôl, rodičov školopovinných detí a žiakov druhého stupňa ZŠ.
Z toho dôvodu zriaďovateľ pripravuje zriadenie mobilného odberového miesta pre zabezpečenie plošného testovania dotknutých osôb v termíne od 22.1. do 24.1.2021.
Súčasne je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.
Aktuálne informácie o prevádzke základných škôl a organizácii vyučovania nájdete na webových stránkach školy.