MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Most cez Bodvu na ulici Školskej má už nový asfalt

30.06.2020 9:30
Minulý týždeň sa ukončili stavebné práce na oprave asfaltového krytu chodníka na moste na Školskej ulici. Dlhšie plánovaná rekonštrukcia, na ktorú bola v marci 2020 vyhotovená projektová dokumentácia má rozpočtový náklad 35 083 € a zahŕňa kompletnú opravu podkladových vrstiev a výmenu asfaltových chodníkov na moste Školská, opravu schodiska a rampy so zábradlím pred Inkubátorovým domom a opravu kamenného múru pri moste.
V rozpočte mesta, hlavne v jeho investičnej časti však bolo nevyhnutné urobiť úpravy a tak sa nateraz zrealizovala len 1. etapa tejto úpravy a to oprava spodnej betónovej vrstvy chodníka, oprava kamenného múru, výmena asfaltového koberca a osadenie obrubníkov chodníka v celkovej dĺžke 74 m po Inkubátorový dom. Práce prebiehali plynule od 15.6. do 26.6.2020 za obmedzenej premávky automobilov a chodcov. Celkové náklady stavby vo výške 10 983,88 € boli hradené z rozpočtu mesta. V 2. etape sa tam vybuduje nová a dlhšia nájazdová rampa pre imobilných so zábradlím, podľa platných stavebných noriem a opraví sa schodisko. Súčasne sa prehodnocuje systém organizácie dopravy a dopravného značenia v tomto frekventovanom dopravnom uzle.

-jk-