MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Most a tržnica budú prepojené novým schodiskom a rampou pre imobilných

05.11.2020 9:11
Po ostatnom zasadnutí zastupiteľstva (20.10.2020), ktoré odobrilo plánované investície sa v meste naplno rozbehla stavebná činnosť. Stavbou menšieho rozsahu, ale dôležitou z hľadiska bezpečnosti a bezbariérovosti je rekonštrukcia časti chodníka na Školskej ulici od mosta cez Bodvu smerom k novej tržnici. Stavbou sa upraví jestvujúca komunikácia, odvodní sa chodník a vybuduje sa rampa pre imobilných a schodisko s oceľovým zábradlím.
Termín dodania týchto prác je stanovený na 30.11.2020. Celková hodnota diela je 19 660 € a aj napriek súčasným nepriaznivým okolnostiam veríme, že čoskoro umožní komfortný prístup do novej tržnice aj k Inkubátorovému domu.