MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Moldava v roku 2020 v číslach

18.01.2021 9:05
Začiatkom roka sa zvykne bilancovať ten predchádzajúci, takže Vám prinášame niekoľko vybraných štatistických údajov z nášho mesta za rok 2020:

Počet obyvateľov: 10.336 z toho 5.033 mužov a 5.303 žien.

Úbytok 234 obyvateľov a prírastok 222 obyvateľov.

Súhrnne najpočetnejšia veková skupina v meste v počte 181 sú obyvatelia, ktorí v roku 2020 dovŕšili 41 rokov z toho je 90 mužov a 91 žien.

Najstarších obyvateľov vo veku 97 rokov máme dvoch - jedného muža a jednu ženu.

Vo najstaršej vekovej kategórii nad 90 rokov máme 26 obyvateľov.

V najmladšej kategórii máme 1.407 detí do 9 rokov.

Najpočetnejšie je osídlená ulica Severná, kde žije 1.468 obyvateľov.

Najmenej obyvateľov má ulica Poľovnícka a to 7.

V miestnej matrike je evidovaných za rok 2020 38 manželstiev a 37 úmrtí.
 

Zdroj: PONOSAM a matričný úrad