MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Moderné oživovanie tradície a pátranie po slávnom rode modrotlačiarov v Moldave

05.08.2020 16:58
Modrotlač - džínsovina monarchie je názov projektu, na ktorý mesto získalo prostriedky z programu cezhraničnej spolupráce SK-HU z Fondu malých projektov, ktorý na Slovensku zastrešuje EZUS Via Carpatia.
Názov projektu poukazuje na to, že modrotlač bola kedysi na území bývalej rakúsko - uhorskej monarchie veľmi rozšíreným druhom tkaniny a obľúbeným spôsobom zdobenia odevných doplnkov - tak ako džínsovina v Amerike. Na rozdiel od pracovného odevu zlatokopov, ktorý sa rozšíril po celom svete sa však na ňu takmer zabudlo a jej účelnosť a krásu objavujú až terajšie generácie.
Modrotlačiarenské dielne boli rozšírené aj po celom Slovensku, ale postupne s nástupom priemyselnej výroby plátna takmer všetky zanikli. Ostali po nich pečiatky, farbiarske kade, niekde aj iné náčinie a „tajná„ technológia starých majstrov, ktorá je od roku 2018 zapísaná do medzinárodného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
Na túto tradíciu sa snaží nadviazať aj naše mesto projektom, na začiatku ktorého stála strohá informácia, že v meste sa modrotlačou zaoberala rodina Finkeiovcov, z ktorých tu už nikto nežije.
Zopár schátralých náhrobných kameňov na cintoríne, takmer stovky krásnych pečiatok v Kováčskej vyhni a miestny názor Tintafőző dokazovali, že toto remeslo tu kedysi muselo mať svojich majstrov. Ale kam sa podeli? Kde mali dielňu? Odkiaľ pochádzali? Kde predávali svoje plátno?
Časť odpovedí sa našla v storočných záznamoch v matrike, zopár najstarších obyvateľov si ešte pamätá starého mládenca Gyulu Finkeia, ale veľká časť histórie tejto rodiny zostáva zahalená rúškom tajomstva.
Z víťazného cezhraničného projektu by sa mal zrealizovať podrobný etnografický, ale aj archívny výskum, ktorý by podal celistvý obraz o modrotlači v našom meste, ale aj o histórii tkania súkna v partnerskom meste Encs. Z výskumov vzniknú dve putovné výstavy, zrealizuje sa konferencia s ukážkami remesiel, ale aj exkurzia po modrotlačiarenských dielňach na Slovensku a v Maďarsku. Práve putovanie je reminiscencia na tzv. vandrovku, ktorú museli absolvovať tovariši, ak sa chceli stať majstrami vo svojom remesle a zapísať sa do cechu modrotlačiarov. Napríklad aj do toho v Spišských Vlachoch, z ktorého pravdepodobne pochádza aj praotec posledných Finkeovcov v Moldave Emerikus Fink.
Ďalšie aktivity projektu budú mať popularizačný charakter, zrealizuje sa z nich medzinárodná súťaž z ktorej by mali vzísť návrhy na suveníry s motívmi moldavskej modrotlače, ale aj registrácia značiek, ktoré poskytnú základ ku kreatívnemu spracovaniu tejto témy. História sa spojí so súčasnosťou a značkou patriacou pod UNESCO už možno posilňovať nielen identitu obyvateľov Moldavy, ale aj rozvíjať podnikateľské zámery.

-jk-