MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Mestu boli schválené ďalšie 2 investičné projekty

27.11.2020 8:32
V týchto dňoch (25.11.2020) boli mestu doručené ďalšie dve rozhodnutia o schválení projektov. K prebiehajúcej intenzívnej investičnej výstavbe tak pribudnú ďalšie stavby, na ktoré mesto čakalo a úspešne získalo financie z Európskej únie.
Prvým projektom je rozšírenie kapacity materských škôl o MŠ na Budulovskej ceste, ktorým pribudne pre 60 predškolákov v Moldave ďalší zrekonštruovaný objekt v areáli bývalej STS. Pôvodne administratívna budova sa prestavia, upraví sa jej dispozičné riešenie a fasáda, zateplí sa a vymení sa kúrenie. Veľkorysé kancelárske priestory sa premenia na 3 denné miestnosti pre deti s kapacitou po 20 detí, výdajňu jedál, hygienické zariadenia, kancelárie, sklady a šatne. Celkový finančný príspevok z operačného programu Ľudské zdroje je takmer 566 000 €. Celkové oprávnené výdavky vrátane spolufinancovania mesta činia 595 722 €.
Ďalším projektom je rekonštrukcia cesty, chodníka a lávky pre peších na ulici Vodnej. V projekte za takmer 200 000 € je plánované postavenie novej oceľovej lávky pre peších a cykloturistov cez rieku Bodva, ktorou sa nahradí súčasná - parametrami nevyhovujúca lávka - zvaná Dancka. Ďalej sa upraví vyjazdená poľná cesta na Vodnej ulici tak, aby sa zvýšila bezpečnosť chodcov a zregulovala automobilová doprava v tomto území. Z projektu sa taktiež namontuje nové úsporné LED verejné osvetlenie pre túto časť mesta. Príspevok z OP Ľudské zdroje činí 188 743 €.

-jk-