MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Mesto prevzalo objekt bývalého VOP

10.10.2017 15:16
Od 29. septembra figuruje v liste vlastníctva bývalého objektu Vojenského opravárenského podniku mesto Moldava nad Bodvou. Samospráva pripravuje možné projektové zámery na využitie areálu aj s komplexom budov.
Desiateho októbra došlo k protokolárnemu prevzatiu objektu bývalého Vojenského opravárenského podniku. Po podpise darovacej zmluvy a zápisu do listu vlastníctva sa správcom areálu s komplexom budov stalo mesto Moldava nad Bodvou. V týchto dňoch sa pripravuje verejné obstarávanie na ochranu majetku cez súkromnú bezpečnostnú službu. Ďalej bude potrebné vyčistiť jednotlivé plochy prostredníctvom služieb Správy mestskej zelene. 
V štádiu rokovaní je už aj využitie objektu, ktorý chce vedenie mesta zahrnúť do Akčného plánu rozvoja pre okresy Košice-okolie na zvýšenie zamestnanosti z dielne Úradu Košického samosprávneho kraja a splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov. 
Úlohou mesta bude v týchto dňoch prejsť si, v akom stave je majetok a zhodnotiť aké možné komplikácie môžu nastať pri realizácii načrtnutých projektových zámerov.