MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Koronavírus v našom meste zmobilizoval ľudí a prevláda disciplinovanosť a ochota pomôcť

24.03.2020 10:43
Od prvého prípadu nakazenia koronavírusom 6. marca 2020 uplynuli už 2 týždne a život v meste sa síce spomalil a obmedzil, ale nie zastavil. V prvých chvíľach Moldavčania tak ako iní sledovali len centrálne správy a opatrenia. Aj keď sa jedná o pandémiu, s ktorou nikto nemá skúsenosti, obyvatelia prevažne disciplinovane plnia pokyny, chodia v rúškach a zdá sa, že každý si uvedomuje závažnosť tejto nákazy. V meste  pravidelne zasadá krízový štáb, ktorý detailne zabezpečuje plnenie opatrení z úrovne štátnych orgánov, ale aj prijíma a preventívne realizuje ďalšie nad rámec povinných, ktorými chce zabezpečiť zvýšenú ochranu pre obyvateľov nášho mesta.
"Žijeme dobu, kedy nevieme, čo prinesie zajtrajšok. Snaha, ktorá bola postavená na starých hodnotách vlády peňazí a spotrebnej spoločnosti sa rúca v základoch. Meníme svoje hodnoty, názory, myslenie aj správanie. My obyvatelia mesta Moldavy sme ale ľudia, ktorí svojím žitím aj v minulosti dokázali, že spolupatričnosť a empatia je absolútnym základným kameňom spolunažívania a je to náš benefit. Bez rozdielu." - prihovára sa svojom FB profile primátor mesta Slavomír Borovský, avšak informácie prúdia zo všetkých strán. Neprestala vysielať mestská televízia, kde sa obyvateľom prihovárajú duchovní predstavitelia cirkví a mesta, funguje infokanál a na webe mesta pribudla záložka KORONAVÍRUS, kde sú všetky informácie na jednom mieste a pravidelne aktualizované. Aktuálne oznamy chodia aj obyvateľom, ktorí majú mobilnú aplikáciu, návštevníkom facebooku MoldaVArietas a niektoré sa hlásia cez mestský rozhlas.
Väčšina mestských inštitúcii, úradov a prevádzok pracuje v obmedzenom režime a pri dodržiavaní prísnych hygienických opatrení. Úrady a verejné budovy sú vybavené hygienickými potrebami, antibakteriálnymi dávkovačmi na čistenie rúk a upratovanie v nich je výrazne posilnené. Každá organizácia prijíma vlastné opatrenia voči verejnosti, ale aj voči svojím zamestnancom. Mestskí policajti a členovia mestskej občianskej služby sú sústavne v teréne a kontrolujú najmä nedovolené zhromažďovanie a priestupky pri nebezpečnej manipulácii s odpadom. Asistencia pri vyplácaní dávok v hmotnej núdzi bola príkladom výborne zvládnutej organizácie - metrové rozostupy a  trpezlivo čakajúci obyvatelia... Ďalším dobrým príkladom je aj „sociálny taxík“ na doručovanie nákupu pre starších a osamelých občanov, ktorý si objednalo mesto u miestnej taxislužby. Poslednou úspešnou a ešte stále prebiehajúcou iniciatívou je výzva na dobrovoľné šitie rúšok z dodanej látky. Za 24 hodín od jej zverejnenia sa prihlásilo 24 dobrovoľníčok a 1 muž - dobrovoľník, ktorí nielen šijú rúška, ale ich aj rozdávajú ľudom vo svojom okolí, ktorí to potrebujú - samozrejme za prísnych pravidiel sterilizácie pred šitím aj pri distribúcii. Tie, ktoré im zostanú doručia na mestský úrad, ktorý ich rozdelí podľa stanoveného kľúča z evidencie obyvateľstva. V požadovaných množstvách boli doručené dôchodcom z denného centra, zväzu telesne postihnutých, občianskemu združeniu Večné deti, záchranárom, predavačkám ale aj lekárom a sestričkám na polikliniku, ktorí sa zatiaľ k avizovaným rúškam nedostali. Rúška šijú aj zamestnanci mestského úradu - terénni pracovníci pre svojich klientov, učiteľky z materských škôl pre starých rodičov svojich detí. Pridali sa aj pracovníci Komunitného centra, aby nimi zásobili aj obyvateľov v rómskej osade na Budulovskej ulici. Do dnešného dňa ich bolo vyrobených viac než 1500 a šitie pokračuje ďalej už z materiálu, ktorí si zháňajú sami. Možno konštatovať, že spoločný slogan: "Chráňme iných, chránime seba" našiel v našom meste tých, ktorí ho nielen pochopili, ale aj priložili ruku k dielu.