MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Kompostéry od mesta zadarmo

14.05.2019 15:46
Problematika triedenia odpadu je stále viac a viac aktuálna nielen v našom meste. Jedným zo spôsobov ako znížiť množstvo komunálneho odpadu je použitie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a domácnosti na tvorbu kompostu.
Mesto Moldava nad Bodvou vychádza v ústrety občanom žijúcim v rodinných domoch a zabezpečí pre nich kompostéry zadarmo.
Mesto malo záujem zabezpečiť túto službu pre obyvateľov mesta už v roku 2017 podaním projektu, ktorý nebol úspešný, z tohto dôvodu hľadalo alternatívne možnosti, aby vyhovelo požiadavkám obyvateľov, ale aj nového zákona o odpade.
Obyvatelia mesta, ktorí majú záujem o kompostovacie zariadenie, musia o to požiadať:
     1. osobne v podateľni Mestského úradu na Bartalosovej ulici č 16.
     2. prostredníctvom formulára, ktorý je na webovej stránke mesta (tu) a následne túto žiadosť poslať mailom na adresu vitezova.stefania@moldava.sk
 
O kompostér môžu požiadať len platcovia komunálneho odpadu, ktorí nemajú dlh voči mestu, bývajú v rodinných domoch s trvalým pobytom na území mesta a s vlastníckym vzťahom k uvedenej nehnuteľnosti, kde bude kompostér umiestnený.
Spôsob doručenia sa dohodne osobne alebo sa vyznačí vo formulári a mesto postupne zabezpečí kompostéry pre všetky domácnosti, ktoré o to požiadajú.