MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

K modrej a žltej pribudne zelená

27.08.2019 12:07
K Moldave sa už od nepamäti viažu farby modrá a žltá. Máme ich aj v erbe, ale aj všade kam sa pozrieme. Modré je nebo nad nami, ale aj voda - rieka Bodva, pri ktorej mesto vzniklo. Žlté boli lány polí, či už obilnín, slnečnice alebo repky pokiaľ v okolí prevládala poľnohospodárska výroba, ale žlté je víno, ktoré sa stáročia skladovalo v nekonečnom labyrinte vínnych pivníc pod Moldavou.
No a v posledných rokoch k ním pribudla zelená. Mesto si napriek rozsiahlej investičnej výstavbe celkom vedome a múdro zachovalo množstvo zelene aj v zastavaných častiach. Či sa už pozrieme na nádhernú lipovú alej v centre, na Školskej ulici, lesopark na Terase, revitalizujúci sa areál pod kopcom, starostlivo a citlivo upravený les pri Serpentínke a množstvo záhonov a kvetov všade, kde to priestor dovoľuje.
No a v posledný augustový týždeň primátor mesta podpísal zmluvu na ďalší úspešný projekt, cez ktorý do mesta pribudne ďalších 88 stromov. Ide o výzvu Zelené obce, ktorú ako národný projekt implementuje Agentúra životného prostredia a jeho cieľom je zachovať a obnoviť biodiverzitu v mestách a obciach a obohatiť ich o vegetačné prvky.
V Moldave  sú do projektu zahrnuté 4 lokality - vnútroblokový priestor na námestí Ľ. Štúra a pri bývalom drevenom detskom ihrisku pri K5, takisto priestranstvo na Severnej ulici pri veľkom detskom ihrisku a dve vetrolamové výsadby na konci ulice Záhradná a pri futbalovom štadióne, kde kedysi rástli topole.
Sadiť sa budú rozličné dreviny - javory, topole, jasene ale aj kríky hlohu, jarabiny, čerešne vtáčej a do mesta pribudnú aj dva duby.
Mestá mohli z projektu získať od 5.000 do 16.500 € a konkrétne náš odborne spracovaný realizačný projekt má hodnotu 16.486 €. Zo získaných financií sa bude hradiť dodanie drevín a pôdneho substrátu, výsadba, nevyhnutné terénne úpravy ako aj následný monitoring jednotlivých drevín.

-jk-