MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Hrozba vodou ešte stále pretrváva

14.10.2020 14:15
Včera 13. októbra 2020 po 17.45 sa v meste rozozvučali sirény a primátor mesta vyhlásil 2. stupeň povodňovej aktivity. Na nebezpečenstvo ohrozenia vodou boli obyvatelia upozornení mestským rozhlasom aj informáciou na webovom sídle. Mesto zriadilo aj infolinku, kam mohli obyvatelia ohlásiť potrebu zásahu pri ochrane svojho majetku alebo zdravia. Po vybrežení Bodvy v Medzeve, zaliatí niekoľkých domov a následnej evakuácii boli preventívne opatrenia v našom meste nanajvýš opodstatnené.
Primátor mesta Slavomír Borovský a krízový štáb koordinovali jednotlivé zložky a zabezpečovali potrebné práce. Pracovníci mestského úradu oddelenia Správy mestskej zelene spolu s dobrovoľníkmi sa okamžite pustili do napĺňania vriec pieskom ukladali ich na kritické miesta na ulici Mlynskej a Tehelnej. Bodva tu dosahovala breh okolo 22. hodiny pri výške 233 cm.
Kritická situácia bola aj v Budulove - na konci cesty tejto mestskej časti smerom na Peder. Tam sa tiež spravila hrádza z piesku, ale voda cez ňu presakuje a mierne zaplavuje cestu. Situácia ešte nie je stabilizovaná ani dnes, ráno pracovníci mesta zdvíhali hrádzu ešte o 1 rad. Podľa meraní dnes o 8.30 je hladina ustálená na 244 cm, ale ešte stále neprestáva pršať a výdatnosť zrážok je rozhodujúcim faktorom.
Nepriamym dôsledkom zvýšeného množstva zrážok je aj nefunkčná kanalizácia na križovatke ulíc Debraďská a Janka Kráľa a v dôsledku jej predimenzovania stojí na ceste väčšie množstvo vody.
Celkovo sa záchranných prácach podieľalo 14 zamestnancov úradu vrátane mestskej polície, príslušníci štátnej polície a záchranných zložiek a takmer 50 dobrovoľníkov. Spotrebovalo sa 20 ton piesku a záchranárske práce naďalej pokračujú pokiaľ dažde neustúpia a situácia nebude stabilizovaná. Infolinka riešila predovšetkým informovanosť po spustení sirén, požiadavky na vrecia s pieskom, ktoré pracovníci prinesú na požadované miesto ale tiež ponuky na dobrovoľnú pomoc od občanov mesta.
Všetkým, ktorí bojujú s vodou a ochraňujú náš majetok a zdravie patrí hlboká poklona a úprimné poďakovanie.

-jk-