MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Divadelný Ďurkov 2018 (CVrČek)

03.04.2018 8:47
15. marca 2018 sa 15 bábkohercov z Centra voľného času CVrČek vybralo do Ďurkova, zbierať herecké skúsenosti na okresné kolo regionálnej prehliadky detskej dramatickej tvorby, pod názvom Divadelný Ďurkov. V silnej konkurencii 11 súťažných čísel a 8. divadelných súborov, vyhrali krásne tretie miesto dievčatá zo záujmového útvaru Bábkové divadlo 1. Aj ostatné deti zvládli svoje prvé účinkovanie na súťaži veľmi dobre a porota ocenila ich perfektnú prácu s bábkou a bábkoherecké umenie. Boli sme hrdí na to, že sme boli jediní herci s bábkami a že aj takto pomáhame udržiavať moldavskú, vyše 50 ročn ú bábkohereckú tradíciu. Víťazkám blahoželáme a tešíme sa na budúcu súťaž a na všetky vystúpenia pred divákmi! Blahoželáme aj pani riaditeľke, Mgr. Márii Tóthovej, pod ktorej vedením bábkari pracujú.
MT