MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

„Aj na bubny sa dá hrať“

20.06.2018 17:00
Dňa 19. júna 2018 sa v koncertnej sále ZUŠ konal nultý ročník súťažnej prehliadky „Aj na bubny sa dá hrať“. Na prehliadke sa zúčastnili žiaci z troch umeleckých škôl a to zo ZUŠ Valaliky, ZUŠ Bernolákova Košice a žiaci z moldavskej ZUŠ. Súťažilo sa v troch disciplínach, hra na malý bubon, hra na biciu súpravu a hra s hudobným podkladom. Žiaci našej školy si vybubnovali vynikajúce umiestnenia v zlatom pásme: Benjamín Kádár, Daniel Danko, Tomáš Lipták a v striebornom pásme: Matúš Gabáni, Daniel Bystrý a Noel Takács. Žiaci sú z triedy uč. Nagya. Porotcovia boli výkonmi mladých bicistov nadšení a jednoznačne sa zhodli na tom, že práve takáto forma prehliadky absentovala a ponúkli pomocnú ruku pri organizovaní budúcich ročníkov či formou spoluorganizátora, či sponzorských cien. Porotcovia, pedagógovia, ale aj súťažiaci odchádzali z prehliadky plní zážitkov, ale aj darčekov, vyjadrili vďaku za príjemnú atmosféru, hladký priebeh súťaže a všetci sa svorne zhodli na jednom: Aj na bubny sa dá hrať.