MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Aktuality

Výsledky volieb do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Výsledky volieb do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

10.11.2017
Aj Moldavčania si vo voľbách do vyššieho územného celku vyberali zástupcov do krajského zastupiteľstva. Výsledky volieb mnohých prekvapili.
Októbrový koncert ZUŠ

Októbrový koncert ZUŠ

03.11.2017
Školský rok 2017/2018 sa nám ledva začal a my sme už dňa 26.októbra 2017 uskutočnili prvý jesenný koncert. Bol venovaný hlavne našim starším, ktorí si zaslúžia pozornosť a to nielen v mesiaci ich sviatku, ale aj počas celého roka.
Revitalizácia verejného priestranstva pri cintoríne

Revitalizácia verejného priestranstva pri cintoríne

26.10.2017
Pri cintoríne pred Domom smútku vznikol menší park. Počas minulého týždňa tam prebiehali práce, pri ktorých sa z betónového miesta stalo miesto na odpočinok plné kvetov, stromov a zelene.
1. zasadnutie okrskových volebných komisií

1. zasadnutie okrskových volebných komisií

18.10.2017
Aj v Moldave sa pomaly začína s prípravami volieb do orgánov samosprávnych krajov a prvým krokom bolo stretnutie členov okrskových volebných komisií.
Diskusia o rómskej problematike so splnomocnencom vlády

Diskusia o rómskej problematike so splnomocnencom vlády

18.10.2017
V Moldave sa vo štvrtok 12. októbra uskutočnila diskusia o rómskej problematike. Iniciatíva vzišla od splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ábela Ravasza, ktorý stretnutie zorganizoval.
Voľba riaditeľa ZŠ na Severnej ulici

Voľba riaditeľa ZŠ na Severnej ulici

10.10.2017
Po 39 rokoch pedagogickej praxe do starobného dôchodku odišla dlhoročná riaditeľka Základnej školy na Severnej ulici Helena Dubinská. Funkciu zastupujúcej riaditeľky prevzala zástupkyňa riaditeľky Gabriela Janičová, ktorú nahradila Renáta Ovseníková. Ide však len o dočasnú funkciu, kým nedôjde k voľbe nového riaditeľa základnej školy.
Mesto prevzalo objekt bývalého VOP

Mesto prevzalo objekt bývalého VOP

10.10.2017
Od 29. septembra figuruje v liste vlastníctva bývalého objektu Vojenského opravárenského podniku mesto Moldava nad Bodvou. Samospráva pripravuje možné projektové zámery na využitie areálu aj s komplexom budov.
Prímestské tábory

Prímestské tábory

01.08.2017
V dňoch od 10. do 28. júla 2017 zorganizovalo Centrum voľného času CVrČek pre deti tri prímestské tábory. Ich cieľom bolo poskytnúť deťom možnosť oddýchnuť si, zrekreovať sa, posilniť si zdravie a zvýšiť telesnú zdatnosť.
Pobytový tábor

Pobytový tábor

10.07.2017
V dňoch od 3. do 7. júla 2017 vo Vysokých Tatrách, na Štrbskom Plese, v Penzióne Litvor, zorganizovalo Centrum voľného času CVrČek pobytový tábor s názvom „Po stopách tatranských svišťov“.
III. Moldavský festival kultúry a športu

III. Moldavský festival kultúry a športu

30.06.2017
Moldavský festival kultúry a športu ponúkol aj v tomto roku pestrú škálu programov. Na kultúrno-spoločenskom podujatí zaznela hudba rôznych žánrov a široký výber bol aj v rámci športu.
Návšteva v partnerskom meste

Návšteva v partnerskom meste

23.06.2017
V dňoch od 16. do 20. júna 2017 pobudlo 29 detí/mladých ľudí z moldavských škôl, 4 vychovávatelia z CVrČka a 2 kuchárky z MŠ v letnom tábore Brumov, v Južných Čechách.
Prehliadka netradičných zoskupení 2017

Prehliadka netradičných zoskupení 2017

16.06.2017
Dňa 9. júna 2017 nám Prehliadka netradičných zoskupení už po desiaty krát otvorila kultúrne vyžitie občanom Moldavy aj v externom prostredí. Hudba, ktorá sa niesla na tejto nesúťažnej forme prehliadky, je od klasickej po populárnu v prevedení pestrých hudobných zoskupení pred budovou ZUŠ Moldava nad Bodvou. Tento rok sa na prehliadke zúčastnili štyri Základné umelecké školy.
Škôlkarský slávik

Škôlkarský slávik

07.06.2017
Dňa 6.6 2017 od 9:30 hod. MŠ Hviezdoslavova v spolupráci so ZUŠ v Moldave nad Bodvou organizovala v koncertnej sále ZUŠ okresnú prehliadku v speve ľudových piesní detí predškolského veku pod názvom: „Škôlkarský slávik“.
TAKTIC - nezabudnuteľný týždeň s CVrČkom

TAKTIC - nezabudnuteľný týždeň s CVrČkom

05.06.2017
TAKTIC – to je nezabudnuteľný týždeň, ktorého cieľom je ukázať pestrosť činností centier voľného času (CVČ) na Slovensku. Tento rok sa do TAKTICu zapojilo 30 CVČ - členov Asociácie CVČ SR, medzi nimi aj naše CVČ CVrČek.
Poľovníctvo - aktívna ochrana prírody

Poľovníctvo - aktívna ochrana prírody

02.06.2017
PZ Sokol Dvorníky - Včeláre v spolupráci s kolektívom Mestskej knižnice v Moldave nad Bodvou koncom apríla práve pri tejto príležitosti už štvrtý raz uskutočnil prednášky na tému "Poľovníctvo - aktívna ochrana prírody".
Aj bubeníci bodujú

Aj bubeníci bodujú

30.05.2017
25. mája 2017 sme sa s nadaným bubeníkom Tomášom Liptákom zúčastnili na celoslovenskom kole súťaže v hre na bicích nástrojoch. Prehliadka sa konala v Nových Zámkoch.