MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

10 rokov Art Orchestra ZUŠ Moldava

20.06.2018 15:20
Dňa 16. júna 2018 sa konal slávnostný koncert pri príležitosti 10. výročia Art Orchestra Základnej umeleckej školy Moldava nad Bodvou v priestoroch Podnikateľského inkubátora v Moldave nad Bodvou.
Pri tejto výnimočnej udalosti bola ocenená zakladateľka a dirigentka Art Orchestra, Bc. Renáta Tóthová Dis.art, cenou primátora mesta Moldava nad Bodvou JUDr. Ing. Slavomíra Borovského. Cenu dirigentke odovzdala prednostka mestského úradu PaedDr. Klára Vranaiová, PhD., ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla umelecký a pedagogický prínos p. Tóthovej pre mesto Moldava nad Bodvou a tiež zdôraznila pozitívny vzťah mesta k Základnej umeleckej škole.
V úvode koncertu bola poslucháčom predstavená história Art Orchestra od začiatkov až po súčasnosť, vývoj jeho koncertnej činnosti a boli predstavení i samotní členovia. Počas existencia orchestra je dirigentke Renáte Tóthovej vo veľkej miere nápomocný aj pedagogický a zároveň aj organizačný tím v zložení riaditeľ ZUŠ Miroslav Smrek, pedagógovia Alica Kaputová, Bc. Mária Lakatosová, Mgr. Katarína Mitteleová, Ing. Tibor Viszlai.
Na koncerte sa orchester predstavil v súčasnom obsadení skupiny sláčikových nástrojov, priečnej flauty, klavíra, akordeónu, klasických gitár, basovej gitary a sade bicích nástrojov. Dramaturgia koncertu bola ukážkou rôznych hudobných štýlov. Zazneli diela z obdobia baroka, taktiež  populárna filmová hudba a diela Južnej Ameriky charakteristické svojou temperamentnou tanečnosťou – najmä argentínske tango.
Táto “hudobná oslava” nabrala na výnimočnosti účasťou bývalých členov orchestra, a to nie len z pozície poslucháčov, ale na záver koncertu aj ako aktívnych spoluúčinkujúcich. Týmto gestom vzniklo spojenie príjemnej, radostnej atmosféry minulosti, súčasnosti a pohľadom na najmladších členov aj budúcnosti smerovania Art Orchestra Základnej umeleckej školy Moldava nad Bodvou.