MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

1. zasadnutie okrskových volebných komisií

18.10.2017 12:36
Aj v Moldave sa pomaly začína s prípravami volieb do orgánov samosprávnych krajov a prvým krokom bolo zasadnutie členov okrskových volebných komisií. V Moldave budeme mať 9 volebných okrskov, ktoré budú umiestnené v Špeciálnej základnej škole, v kultúrnom dome v Budulove, v Podnikateľskom inkubátorovom dome, v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským a v základnej škole na Severnej ulici.
Dovedna 77 delegátov, ktorých delegovali politické strany, hnutia alebo koalície bude dohliadať na priebeh samotných volieb. Prvé stretnutie volebných komisií sa uskutočnilo 10. októbra v Mestskom kultúrnom stredisku. Zložili sľub zapisovateľov a členov volebných komisií, podpísali záznam o poučení a o mlčanlivosti. Všetci členovia boli poučení o ich právach a povinnostiach, ktoré z ich funkcie vyplývajú.
V sobotu 4. novembra si budeme voliť nielen predsedu Košického samosprávneho kraja, ale aj členov zastupiteľstva. Vo volebnom obvode č.5 sa bude voliť osem poslancov. Domácnosti v Moldave nad Bodvou dostali oficiálne Oznámenia o čase a mieste konania volieb. Ak si niekto náhodou vo svojej schránke nenašiel oznámenie, môže to byť z dôvodu neoznačenej schránky. V tomto prípade je možné prevziať si oznámenie osobne na Mestskom úrade na Bartalosovej ulici.