MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Vycestovanie občana do zahraničia

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlasovní uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia Odhlasovacieho listu s osvedčeným podpisom občana.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR  a ktorý sa  pripravuje  na vycestovanie do zahraničia  na  dobu  dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním  ohlási  túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. V ohlásení  uvedie  štát  a  miesto  pobytu  a predpokladanú dobu pobytu.

 

Tlačivo:

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
Oznámenie na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí
Oznámenie na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní

 

Doba vybavenia:

  • na počkanie

Zákonná úprava:

Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

 

Vybavuje:

Katarína Szopková