MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Povolenie na odstránenie stavby

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolebnie stavebného úradu. O toto povolenie môže požiadať vlastník stavby.

 

Doklady k žiadosti o odstránenie stavby:

  • fotokópia právoplatného stavebného povolenia, resp. kolaudačného rozhodnutia na stavbu
  • technický popis postupnosti búracích prác na stavbe (vrátane uvedenia skutočnosti, ako sa bude nakladať s nepoužiteľným stavebným materiálom, vzniknutým pri týchto prácach)
  • vyhlásenie oprávnenej osoby o zabezpečení stavebného dozoru nad svojpomocnou realizáciou búracích prác
  • stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov  predpísané osobitnými predpismi
  • doklad o zaplatení správneho poplatku

 

Poplatok:

fyzická osoba - 20 €
právnicka osoba - 50 €

 

Doba vybavenia:

  • 30 dní

 

Tlačivo:

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (doc)

 

Vybavuje:

Ing. Waldemar Vislay
Ing. Beáta Schwartzová