Moldava nad Bodvou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Mestský úrad

Školská 2
045 01 Moldava nad Bodvou

e-mail: msu@moldava.sk

 

Fakturačné údaje:

Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 356/2
045 01  Moldava nad Bodvou

IČO: 00324451
DIČ: 2020746123
IČ DPH: nie je platcom DPH

 

Školská 2

primátor mesta
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
tel.: 055 488 0211
e-mail: borovsky.slavomir@moldava.sk
               slavomir.borovsky@zastupitelstvovucke.sk

prednostka úradu
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.
tel.: 055 488 0220
e-mail: vranaiova.klara@moldava.sk

právny odbor
JUDr. Richard Kacvinský
tel.: 055 488 0214, 0917 660 856
e-mail: kacvinsky.richard@moldava.sk

JUDr. Ing. Michal Bernáth
tel.: 0948 014 428
e-mail: bernath.michal@moldava.sk

kancelária primátora
Ing. Henrieta Tóthová
tel.: 055 488 0211
e-mail: tothova.henrieta@moldava.sk

archív
Monika Gedeonová
tel.: 0917 677 140
e-mail: gedeonova.monika@moldava.sk

mediálny odbor
Tomáš Fülöp
tel.: 0917 677 111
e-mail: fulop.tomas@moldava.sk

odbor rozpočtu a ekonomiky - samostatný odborný referent
Mgr. Alexandra Szalay
tel.: 0917 677 144
e-mail: szalay.alexandra@moldava.sk

spoločný obecný úrad - Štátny fond rozvoja a bývania
Darina Dieová (pracovisko Košice)
tel.: 0907 935 705
e-mail: sfrb@moldava.sk

Ing. Katarína Drenková
tel.: 0911 922 255
e-mail: drenkova.katarina@moldava.sk

odbor verejného obstarávania
Ing. Katarína Drenková
tel.: 0911 922 255
e-mail: drenkova.katarina@moldava.sk

odbor výstavby, plánovania a projektovania
Ing. Monika Al Aliová
tel.: 055 488 0216
e-mail: alaliova.monika@moldava.sk

odbor investičných činností
Ing. Martina Krajňáková
tel.: 055 488 0217
e-mail: krajnakova.martina@moldava.sk

Ing. Eva Tóthová
tel.: 055 488 0217
e-mail: tothova.eva@moldava.sk

Ing. Mária Kondášová
tel.: 0947 913 876
e-mail: kondasova.maria@moldava.sk

odbor správy majetku - oddelenie mestského majetku
Ing. Katarína Gacsayová
tel.: 055 488 0212
e-mail: gacsayova.katarina@moldava.sk

odbor správy majetku - oddelenie správy vozového parku mesta
Marián Lagosz
tel.: 0918 786 985
e-mail: lagosz.marian@moldava.sk

odbor správy zelene - vedúci oddelenia
Ľudovít Harsányi
tel.: 0917 677 116
e-mail: harsanyi.ludovit@moldava.sk

energetik mesta
Ing. Peter Lukošik
tel.: 0947 924 675
e-mail: lukosik.peter@moldava.sk

 

Bartalosova 16

spoločný obecný úrad - spoločný školský úrad
Mgr. Martin Tökészky
tel.: 0917 677 125
e-mail: tokeszky.martin@moldava.sk

mediálny odbor
PhDr. Jana Kovácsová
tel.: 0917 677 111  
e-mail: kovacsova.jana@moldava.sk

odbor prvého kontaktu - podateľňa
Mgr. Ildikó Bezeková
tel.: 0911 922 254
e-mail: bezekova.ildiko@moldava.sk

oddelenie odpadového hospodárstva - vedúci oddelenia
Ing. Oliver Kovács
tel.: 0948 199 649
e-mail: kovacs.oliver@moldava.sk

oddelenie odpadového hospodárstva - referent
Ing. Helena Tóthová
tel.: 0940 993 241
e-mail: tothova.helena@moldava.sk

odbor rozpočtu a ekonomiky - oddelenie daní a poplatkov
Lívia Bobaľová
tel.: 055 488 0227
e-mail: bobalova.livia@moldava.sk

Monika Héczey
tel.: 055 488 0227
e-mail: heczey.monika@moldava.sk

Bc. Timea Župčan
tel.: 055 488 0228
e-mail: zupcan.timea@moldava.sk

odbor rozpočtu a ekonomiky - oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Katarína Verešová
tel.: 0917 677 119
e-mail: veresova.katarina@moldava.sk

odbor rozpočtu a ekonomiky - oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Beáta Csécsiová
tel.: 0911 922 253
e-mail: csecsiova.beata@moldava.sk

Zuzana Lefkaničová
tel.: 0917 677 114
e-mail: lefkanicova.zuzana@moldava.sk

odbor rozpočtu a ekonomiky - oddelenie personálneho manažmentu
JUDr. Marta Fülöpová
tel.: 0911 701 562
e-mail: fulopova.marta@moldava.sk

odbor správy pohľadávok a záväzkov
JUDr. Tomáš Kozmann
tel.: 0918 786 983
e-mail: kozmann.tomas@moldava.sk

odbor správy majetku - oddelenie bytových a nebytových priestorov
Iveta Koroncziová
tel.: 055 488 0228
e-mail: koroncziova.iveta@moldava.sk

odbor správy majetku - oddelenie informatiky
Ing. Attila Zajdek
tel.: 0911 922 252
e-mail: zajdek.attila@moldava.sk

odbor správy budov a nehnuteľností - vedúca odboru
Ing. Mgr. Agnesa Nagyová
tel.: 0905 572 719
e-mail: nagyova.agnesa@moldava.sk

odbor školstva a sociálnych služieb
Mgr. Gabriela Király
tel.: 0911 922 250
e-mail: kiraly.gabriela@moldava.sk

Mgr. Emília Noe
tel.: 0907 408 200
e-mail: noe.emilia@moldava.sk

 

Hviezdoslavova 30

Matričný úrad - odbor prvého kontaktu
Katarína Szopková
tel.: 0917 677 142
e-mail: szopkova.katarina@moldava.sk

odbor prvého kontaktu - oddelenie evidencie obyvateľstva
odbor správy majetku - oddelenie nebytových priestorov
odbor správy cintorína a domu smútku

Adriana Biľová
tel.: 0917 677 133
e-mail: bilova.adriana@moldava.sk

Spoločný obecný úrad - spoločný stavebný úrad
tel.: 0948 926 788
spolocnyurad@moldava.sk

Ing. Beáta Schwartzová
tel.: 0905 701 562
e-mail: schwartzova.beata@moldava.sk

Katarína Kaščáková
e-mail: kascakova.katarina@moldava.sk