Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

28. zasadnutie MZ - 12.7.2021

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 12. júl 2021 (pondelok) o 14.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

 2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Správa primátora mesta a mestského úradu

 5. Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2021 – čiastkové výsledky č. 2

 6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

 7. Výročná správa neziskovej organizácie Večné Deti, Školská 2, Moldava nad Bodvou o činnosti a hospodárení za rok 2020

 8. Výročná správa neziskovej organizácie Voda a život, Moldava nad Bodvou, časť Budulov 121 o činnosti a hospodárení za rok 2020

 9. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Moldava nad Bodvou k 31.12.2020

10. Čerpanie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou k 30.03.2021

11. Návrh na 4. zmenu rozpočtu za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 4/2021

12. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom: "Miestna občianska poriadková služba II. v Moldave nad Bodvou"

13. Návrh na schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: "Rekonštrukcia oplotení MŠ Krátka a MŠ Severná v Moldave nad Bodvou"

14. Moldavský festival kultúry a športu

15. Informácia o stave v materských školách k 30.06.2021

16. Návrh na schválenie priameho prenájmu časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou nájomcovi Slovenská sporiteľňa, a.s.

17. Rôzne

18. Podnety občanov

19. Záver
 
 

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, utorok 7. 12. 2021
zamračené 2 °C -1 °C
streda 8. 12. takmer jasno 1/-3 °C
štvrtok 9. 12. rain and snow 3/-2 °C
piatok 10. 12. slabé sneženie 2/1 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie