SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Výzvy na prevzatie zásielok

24.02.2021
Číslo: 12/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

František Nguyen Van
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 020653298SK do 13.03.2021, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie


22.02.2021
Číslo: 11/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Andrej Szeles
, nar. 1972
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA232154437SK do 10.03.2021, odosielateľ: JUDr. Rudolf Krutý


16.02.2021
Číslo: 10/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Dominik Balla
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA268067482SK do 05.03.2021, odosielateľ: Okresný úrad


12.02.2021
Číslo: 9/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Adrián Šmajda
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RF291362679SK do 01.03.2021, odosielateľ: Sociálna poisťovňa


09.02.2021
Číslo: 8/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Irma Rybárová
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RF361684939SK do 26.02.2021, odosielateľ: Dôvera

Ladislav Dubovič
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 286925859SK do 26.02.2021, odosielateľ: Úrad práce


02.02.2021
Číslo: 7/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Svetlana Horváthová, nar. 1989
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 286912325SK do 19.02.2021, odosielateľ: ÚPSVaR Moldava nad Bodvou

Juraj Máthé
má uloženú obyčajnú listovú zásielku na Mestskom úrade, Bartalosova 16, Moldava nad Bodvou do 16.02.2021, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa


01.02.2021
Číslo: 6/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Lenka Lindvaiová, nar. 1991
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 255423980SK do 15.02.2021, odosielateľ: Exekútorský úrad JUDr. Bílá

Andrej Szeles
že poštový poukaz na výplatu má na Pošte v Moldave nad Bodvou do 01.03.2021, odosielateľ: Exek. JUDr. Rudolf Krutý


27.01.2021
Číslo: 5/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Miroslav Smutný
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 019866485SK do 14.02.2021, odosielateľ: Okresný súd Košice-okolie

Alica Funtyová, nar. 1979
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 286914374SK do 14.02.2021, odosielateľ: ÚPSVaR Moldava nad Bodvou

Vladimír Rybár, nar. 1997
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 286631188SK do 14.02.2021, odosielateľ: Exekútorský úrad JUDr. Bujňáková


26.01.2021
Číslo: 4/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom  Moldava nad Bodvou

Miroslav Smutný
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 019754705SK do 10.02.2021, odosielateľ: Okresný súd Košice-okolie

Roland Horváth, nar. 2000
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 255401879SK do 10.02.2021, odosielateľ: UPSVaR Košice

Melinda Hudáková, nar. 1973
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RF 389610176SK do 12.02.2021, odosielateľ: Okresný súd Košice-okolie

Karol Hudák, nar. 1972
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RF 389610180SK do 12.02.2021, odosielateľ: Okresný súd Košice-okolie

Peter Župčan
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 019791734SK do 12.02.2021, odosielateľ: Okresný súd Košice-okolie

Tibor Nagy
má uloženú obyčajnú listovú zásielku na Mestskom úrade, Bartalosova 16, Moldava nad Bodvou do 10.02.2021
odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Diana Tamásová
má uloženú obyčajnú listovú zásielku na Mestskom úrade, Bartalosova 16, Moldava nad Bodvou do 10.02.2021
odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa


18.01.2021
Číslo: 3/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Erik Gál
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 0194743653SK do 03.02.2021, odosielateľ: Okresný súd Košice-okolie

Tibor Nagy
že má uloženú obyčajnú listovú zásielku na Mestskom úrade, Bartalosova 16, Moldava nad Bodvou do 03.02.2021, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa


18.01.2021
Číslo: 2/2021
Oznamujeme občanovi s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Juraj Mathe, nar. 1956
že má uloženú obyčajnú listovú zásielku na Mestskom úrade, Bartalosova 16, Moldava nad Bodvou do 03.02.2021
odosielateľ: Sociálna poisťovňa


05.01.2021

Číslo: 1/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Irma Rybárová, nar. 2004
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 300093677SK do 18.01.2021, odosielateľ: Matričný úrad Košice

Peter Župčan
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 019239999SK do 18.01.2021, odosielateľ: Okresný súd Košice-okolie

Andrej Szeles
že poštový poukaz na výplatu má na Pošte v Moldave nad Bodvou do 03.02.2021
odosielateľ: Exek. JUDr. Eva Falisová

MEGHÍVÓ