SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Výzvy na prevzatie zásielok

22.06.2021
Číslo: 32/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Ladislav Kuzma
má poštový poukaz na výplatu na Pošte v Moldave nad Bodvou do 16.07.2021,
odosielateľ: VŠZP, a.s.

Svetlana Horváthová, nar. 1989
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 326273296 SK do 07.07.2021, odosielateľ: Okresný súd Banská Bystrica

Andrej Szeles
má poštový poukaz na výplatu na Pošte v Moldave nad Bodvou do 22.07.2021,   
odosielateľ: Exek. JUDr. Rudolf Krutý


14.06.2021
Číslo: 1305/15281/2021
Oznamujeme občanovi s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Mikuláš Horváth, nar. 1986
bola doručovaná úradná zásielka č. 18P/247/2020, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie


08.06.2021
Číslo: 31/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Alica Funtyová, nar. 1979
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 286999729SK 
č. OA 286999739SK  
č. OA 286999749SK 
do 27.06.2021, odosielateľ: Úrad práce Moldava nad Bodvou

Marián Piotr Glowaty
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. UU 800228744SK do 29.06.2021, odosielateľ: Ex. úrad JUDr. Bertok

Juraj Lukács
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RF 3620121435SK do 29.06.2021, odosielateľ: Dôvera

Číslo: 30/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Lenka Guľašová
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 35159492SK do 18.06.2021, odosielateľ: Dôvera

Juraj Lukács
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 351565375SK do 18.06.2021, odosielateľ: Dôvera

Erika Rigóová
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 351568641SK do 18.06.2021, odosielateľ: Dôvera

Silvia Špernogová
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 342792119SK do 26.06.2021, odosielateľ: Exekútorský úrad JUDr. Miháľ


27.05.2021
Číslo: 29/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Dominik Balla, nar. 1993
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 351469808SK do 14.06.2021, odosielateľ: Okresný súd BB - Rimavská Sobota

František Nguen Van
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 023511930SK do 06.06.2021, odosielateľ: Okresný súd Košice-okolie


25.05.2021
Číslo: 28/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Andrej Szeles
má poštový poukaz na výplatu na Pošte v Moldave nad Bodvou do 23.06.2021        
odosielateľ: Exek. JUDr. Rudolf Krutý

Štefan Vasiľ, nar. 1981
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 300237977SK do 12.06.2021, odosielateľ: Exekútorský úrad JUDr. Sokol

MEGHÍVÓ