SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Informácie pre rodičov žiakov a detí MŠ

30.03.2020 13:08
V súvislosti s mimoriadnou situáciou dávame rodičom do pozornosti nasledovné informácie:

- školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ) a školské zariadenia (CVČ, ŠKD) sú ZATVORENÉ DO ODVOLANIA, vyučovanie je prerušené

- pre oficiálnu komunikáciu počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu slúži webová stránka www.ucimenadialku.sk

- NEUHRÁDZAJTE režijné poplatky v materských a základných školách, náklady spojené so štúdiom či stravovaním za mesiac apríl 2020

- ak máte trvalé príkazy, zrušte ich, vyúčtovanie sa zrealizuje po ukončení školského roka

- ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti žiaka

- PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA PRIJATIE DO MŠ bude od 30. apríla do 31. mája bez potvrdenia o zdravotnom stave

- pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9

- PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára

- prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020

- pre ďalšie aktuálne informácie SLEDUJTE www.moldava.sk a webové sídla svojich škôl