SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

9 sz. rendes ülés

18.09.2015 13:35

A Szepsi Városi Képviselő-testület 9 sz. rendkívüli ülése, 2015. augusztus 27. (csütörtök), 9:00 ó, folytatása 2015. szeptember 16. (szerda), 13:00 ó, Városi művelődési központ, Fő utca 58, Szepsi.

 

Program:

 

1. Megnyitó, eljárási ügyek

- a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
- javaslat a jegyzőkönyvíró kijelölésére
- a program jóváhagyása
- a javaslati bizottság megválasztása
- a választási bizottság megválasztása

2. Képviselői interpellációk

3. Polgárok kezdeményezései

4. Jelentés a polgármester és a városi hivatal tevékenységéről

5. A város 2015-2017 évi költségvetés-tervezeti rendszerének javaslata

6. A képviselő-testület tárgyalási rendjének javaslata

7. A 2015 évi költségvetés módosításának javaslata költségvetési intézkedéssel

8. A város pénzeszközeinek gazdaságossági elveinek javaslata

9. A képviselők, képviselő-testület mellett működő bizottsági tagok, városi tanácstagok, a polgári szertartásokért, városi ünnepségekért járó jutalmak szabályozásának elveire tett javaslat

10. Javaslat a főellenőr 2015/  II. félévére kidolgozott ellenőrzési tervére

11. A képviselő-testület figyelmeztetése a főellenőr felé

12. A Szent Erzsébet Nyugdíjas Otthon igazgatójának választása

13. A Moldava Park a.s. telkek tagosítási szándékának megvitatása

14. Nem lakás célú helyiség bérleti szerződés javaslata a város és a Rumenica nonprofit szervezet között

15. Javaslat a városi rendőrség létrehozását szabályozó általános érvényű rendeletre

16. Javaslat a városi költségvetésből nyújtandó pénzjuttatásokat szabályozó általános érvényű rendeletre

17. Javaslat az óvodákban és iskolákban fizetett részleges költségtérítés magasságát szabályozó általános érvényű rendelet I. számú módosítására

18. Javaslat az 1996. március 14-én határozattal jóváhagyott: magyar nyelvhasználatának szabályozása a város területén 15 számú általános érvényű rendelet eltörlésére

19. Javaslat az alábbi általános érvényű rendeletek eltörlésére:

- 1993. július 16-án határozattal  jóváhagyott: az egészséges környezet kialakítását szabályozó 5/1993 számú ÁÉR.
- 1993. december 19-én határozattal jóváhagyott: a kóbor állatok befogását szabályozó 4/1996 számú ÁÉR.
- 2008. december 10-én határozattal jóváhagyott: az euró bevezetésével összefüggő egyes ÁÉR változásait szabályozó 002008 számú ÁÉR
- 2003. szeptember 25-én határozattal jóváhagyott: a város tűzvédelmi rendjét szabályozó 43 számú ÁÉR

20. Javaslat a Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Iskolatanács tagjainak visszahívására, kinevezésére

21. Prvá komunálna finančná a.s. felügyelő bizottsági tag változásának javaslata

22. Varga Jozef adósságának elengedésére tett javaslat

23. Viktor Tamáš és Diana Tamášová kérvénye a hegy alatti (Szent Rókus utca) 980/40, 980/45 számú építkezési telkek megvételére

24. A 2015 évi költségvetés 3 sz. módosításának javaslata költségvetési intézkedéssel

25. Vita

26. Határozati javaslat

27. Befejezés

 

Meghívó

Határozat

 

 

MEGHÍVÓ