SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

6 sz. rendkívüli ülés

22.06.2015 11:33

A Szepsi Városi Képviselő-testület 6 sz. rendkívüli ülése, 2015. június 18. (csütörtök), 15:00 ó, Inkubátorház, Iskola utca 10, Szepsi.

 

Program:

 

1. Megnyitó, eljárási folyamatok

- a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
- javaslat a jegyzőkönyvíró kijelölésére
- a program jóváhagyása
- a javaslati bizottság megválasztása
- a választási bizottság megválasztása

2. Javaslat a városi rendőrség parancsnokának  PhDr. František Rigo – nak visszavonására.

3. A költségvetés módosításának javaslata a 2/2015. számú módosítási intézkedés alapján. A 2015 évi költségvetés-tervezési rendszer javaslata (5.számú ülésen beterjesztett javaslat alapján)

4. Javaslat a város 2014-es évi zárszámadásának jóváhagyására (5.sz. ülésen beterjesztett javaslat alapján)

5. Jelentés a BodvaTel Kft. 2014 évi gazdasági eredményeiről (5.sz. ülésen beterjesztett javaslat alapján)

6. Javaslat a "Prvá komunálna finančná a.s." felügyelőbizottsági tag cseréjére.

7. Javaslat a szepsi képviselő-testület mellett működő bizottságok létrehozását és tevékenységét szabályozó elvek módosítására.

8. Telek eladása Szlovák Horgászati Szövetségnek.

9. Hegy alatti 980/32 sz. építkezési telek eladása Ing. Róbert Šimon és Ing. Dominika Šimonová részére.

10. A város  2008-2015 GSzFP teljesítésének kiértékelése.

11. Javaslat a város  2015-2021 GSzFP javaslata.

12. Javaslat Varga Jozef adósságának elengedésére.

13. Mélygarázs építési szándékának megvitatása.

14. Nyugdíjas napközi szándékának megvitatása.

15. Az idei Szepsi Díjak odaítélésének megvitatása a 26.sz. ÁÉR alapján.

16. A 2015-ös évre benyújtott anyagi juttatások kérelmei.

17. Javaslat a városi címer használatának jóváhagyására.

18. Vita.

19. Határozati javaslat jóváhagyása.

20. Zárszó.

 

Meghívó

Határozat

 

 

MEGHÍVÓ