SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

5 sz. rendes ülés

25.05.2015 8:58

A Szepsi Városi Képviselő-testület 5 sz. rendes ülése, 2015. május 21. (csütörtök), 15:00 ó, Bodollói művelődési központ.

 

Program:

 

1. Megnyitó.

2. Képviselői interpellációk.

3. A polgármester jelentése eddigi tevékenységéről és a városi hivatal tevékenységéről 2014. 12. 15-től.

Előterjesztő: Dr. Borovský Slavomír – polgármester

4. A költségvetés módosításának javaslata a 2/2015. számú módosítási intézkedés alapján. A 2015 évi költségvetés-tervezési rendszer javaslata.

Előterjesztő: PaedDr. Vranai Klára és a pénzügyi osztály

5. Javaslat a város pénzügyi eszközeinek gazdaságossági elveire.

Előterjesztő: PaedDr. Vranai Klára és a pénzügyi osztály

6. Javaslat a város 2014 évi zárszámadásának jóváhagyására.

Előterjesztő: PaedDr. Vranai Klára és a pénzügyi osztály

7. Jelentés a város vagyonának leltározásáról 2014. december 31-éhez.

Előterjesztő: PaedDr. Vranai Klára és a Gacsay Katalin, vagyongazdálkodási   referens

8. Jelentés a városi művelődési központ 2014 évi gazdásági eredményeiről.

Előterjesztő: Mgr. Szilágyi Adriana, a központ igazgatója

9. Jelentés a nyugdíjas otthon 2014 évi gazdasági eredményeiről.

Előterjesztő: Mgr. Szilágyi Mária, az otthon igazgatója

10. Jelentés az Északi utcai Alapiskola 2014 évi gazdasági eredményeiről.

Előterjesztő: Mgr. Dubinská Helena, az iskola igazgatója

11. Jelentés a Csehszlovák Hadsereg utcai Alapiskola 2014 évi gazdasági eredményeiről.

Előterjesztő: PaedDr. Liszkai Jolana, az iskola igazgatója

12. Jelentés a Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium 2014 évi gazdasági  eredményeiről.

Előterjesztő: Mgr. Nagy István, az iskola igazgatója

13. Jelentés a művészeti alapiskola 2014 évi gazdasági eredményeiről.

Előterjesztő: Smrek Miroslav, az iskola igazgatója

14. Jelentés a Tücsök Szabadidőközpont 2014 évi gazdasági eredményeiről.

Előterjesztő: Mgr. Tóth Mária, a központ igazgatója

15. Jelentés a BodvaTel Kft. 2014 évi gazdasági eredményeiről.

Előterjesztő: Vincová Valéria, Tamáš Gabriela – ügyvezetők

16. Jelentés a városi rendőrség 2015/I. félév feladatainak (közrend, bűnözés, kihágások)

Előterjesztő: a városi rendőrség parancsnoka

17. A város főellenőrének 2015 év I. félévére és II. félévére szóló ellenőrzési terve.

Előterjesztő: Dr. Borovský Slavomír, polgármester

18. A polgármester helyettesítéséről szóló 2015. április 21-ei polgármesteri rendelet  megvitatása, mely a polgármester távolléte, betegsége, alkalmatlansága esetén szükséges.

Előterjesztő: Dr. Borovský Slavomír, polgármester

19. Javaslat a hegy alatti építkezési telek eladásáról szóló határozat megszűntetésére- Maňkoš.   

Előterjesztő: Dr. Borovský Slavomír, polgármester

20. Javaslat a városi művelődési központ 2015-ös évi munkatervére.

Előterjesztő: Mgr. Szilágyi Adriana, a központ igazgatója

21. Javaslat a képviselő-testület mellett működő bizottságok létrehozásáról és tevékenységi körének meghatározásáról szóló elvek módosítására.

Előterjesztő: Dr. Borovský Slavomír, polgármester – Mgr. Janičová Gabriela képviselőnő javaslatára

22. Tájékoztató a Szepsi Városi Hivatal új szerkezeti felépítésére.

Előterjesztő: PaedDr. Vranai Klára, hivatalvezető

23. Javaslat a Bódvatel kft. vezető szerveinek változtatására

24. Vita.

25. Határozati javaslat.

26. Zárszó.

 

Meghívó

Határozat

 

 

MEGHÍVÓ